Overingeniør, GIS-administrator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Fellesnemda for Lillestrøm kommune har satt ambisiøse mål for kommunen;

Lillestrøm kommunes utvikling skal bygge på FNs bærekraftsmål 

Klima og miljø: Lillestrøm kommune skal redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning,    samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst

By- og tettstedsutvikling: Lillestrøm kommune skal ha en attraktiv regionby og livskraftige lokalsamfunn

Hele livet: Lillestrøm kommune skal støtte opp under innbyggernes mestring av egne liv i alle livets faser

Nyskapende: Lillestrøm kommune skal være åpen, lærende og nytenkende

Kultur, miljø og samfunn er samlet organisatorisk for å sette kommunen i stand til å ta et helhetlig grep om områder som er avgjørende for god samfunnsutvikling. Kommunalområdet By- og stedsutvikling vil bestå av fem avdelinger: Geodata, Landbruk, Stedsutvikling, Byutvikling og Strategi og analyse hvor avdelingslederne rapporterer til kommunalsjefen.

Geodataavdelingen vil bestå av to seksjoner med seksjonsledere som rapporterer til avdelingsleder. Seksjon oppmåling og forvaltning vil ha ansvar for matrikkel, kartforvaltning og oppmålingstjenester. Seksjon karttjenester vil ha ansvar for etablering og videreutvikling av felles GIS-plattform, samt levere kartprodukter og karttjenester. Stillingen som GIS-administrator ligger i seksjon karttjenester og vil rapportere til seksjonsleder. ArcGIS fra Esri benyttes som felles GIS-plattform. I tillegg benytter vi FME fra Safe Software, GeoCortex fra Latitude Geographics og CityEngine fra Esri. For saksoppfølging benytter vi Jira fra Atlassian. Leveranser gjennomføres med Scrum som rammeverk (smidig utvikling). 

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Administrasjon og videreutvikling av felles GIS- og kartplattform
 • Tilrettelegge for integrasjon og dataflyt mellom forskjellige systemer
 • Overvåke og vedlikeholde GIS-plattform
 • Sikre integritet og sikkerhet for eksisterende geodata i felles GIS-plattform
 • Prosessforbedring, utvikling og dokumentasjon av karttjenester og -produkter, herunder automatisering av prosesser og produksjonsløyper
 • Leveranse av GIS-analyser, kartdata og -produkter

Kvalifikasjoner

Formelle krav:

 • Høyere universitets-/høyskoleutdanning innenfor relevant fagområde
 • Dokumentert kompetanse på geografiske informasjonssystemer (GIS)

Øvrige kvalifikasjoner:

 • Inngående kjennskap til fagfeltet og erfaring fra kommunal forvaltning
 • Erfaring fra ledelse av prosjekter
 • Ønskelig med sertifisering som Scrummaster

Utdanningsnivå:

 • Høyskole/Universitet, Hovedfag/Mastergrad innenfor retningene Geografiske informasjonssystemer (GIS)/Geomatikk/IKT 

Personlige egenskaper

 • Du skaper engasjement
 • Du har god formidlingsevne og er i stand til å gjøre komplekse problemstillinger forståelige
 • Du har god evne til å prioritere mellom ulike oppgaver
 • Du mener at samarbeid og samhandling på tvers er et viktig suksesskriterium for å realisere kommunens målsettinger
 • Din holdning er at endring og kontinuerlig forbedring er nødvendig for at kommunen til enhver tid skal levere kostnadseffektive og gode tjenester

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø
 • Utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktig lønn
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Moderne IT-verktøy og gode systemer
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Aktivt bedriftsidrettslag
 • En unik mulighet til å være med på å bygge Lillestrøm kommune med ambisiøse mål om bærekraft og bykvalitet

Kontaktpersoner

Anders Hveem Malum
Seksjonsleder
Morten Eirik Eines
Avdelingsleder
Mobil: 917 01 921