Overingeniør energi og miljø, 100% fast bygg og eiendom

Vil du jobbe med ENØK i bygg? Energiforbruket i Etat for bygg og eiendom sine bygg, skal reduseres med 10 % innen 2022, og 30 % innen 2030. Vil du være med på laget som skal nå disse målene? Etat for bygg og eiendom har en byggteknisk stabsavdeling, med ansvar for energiledelse og ENØK, brannteknisk oppfølging og FDVU-dokumentasjon. Avdelingen består i dag av tre årsverk, og skal utvides med en ny 100 prosent stilling som overingeniør energi og miljø. Stillingen rapporterer til leder av byggteknisk stab.

Stillingsbeskrivelse

Hovedoppgaver

 • Energioppfølgingssystem - arbeide med energioppfølging av våre bygg.
 • Samarbeide med driftssentralen om energioptimalisering av bygg og anlegg.
 • Kartlegge gode energibesparende tiltak, på bakgrunn av EOS og analyser.
 • Prosjektledelse av ENØK-prosjekt
 • Rådgivning i nybygg- og rehabiliteringsprosjekt
 • Søknader til Enova
 • Energirapportering

Kvalifikasjonskrav

Stillingen krever utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innen energi- og miljø eller bygg.

Stillingen krever også god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ønsker også at du har erfaring med:

 • bruk av energioppfølgingssystem
 • prosjektledelse
 • bruk av sd-anlegg

Personlige egenskaper

 • Har godt humør og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å arbeide selvstendig og prioritere arbeidsoppgaver
 • Har høy gjennomføringsevne
 • Lærevillig og har gode samarbeidsevner

Lønnsopplysninger

Lønnes i stillingskode 8084, internkode 8664

Offentlighet

Opplysninger om søkerne kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes

Seksjon for teknisk drift benytter elektronisk søknadsprosess. Søknader skal ikke sendes via e-post. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Attester, vitnemål og tilsvarende vil vi be om senere.

Kontaktpersoner

Kristian Sirnes
Leder byggteknisk stab, fagansvarlig ENØK
Mobil: 48116841

Hvem er Strand AS?

Strand AS er en av Bergens ledende entreprenørbedrifter.

Bedriften omsatte for over 600 mill i 2017 og har 92 ansatte. Bedriften har sin egenproduksjon i betong, men påtar seg alle typer entrepriser innen bygg og anlegg. 
Totalentrepriser har de senere år utgjort ca 75% av bedriftens omsetning. 
Strand har for tiden ca 1000 boliger under oppføring eller planlegging. Strand AS er et av syv selskaper i FM Gruppen.