Overingeniør elkraft

Stillingsbeskrivelse

Vi trenger flere dyktige ingeniører med nøkkelkompetanse innen design av elektro forsyningssystem. Trenden i dag er at prosessanlegg på land og plattformer elektrifiseres. Systemene kan være komplekse med høye energimengder, store omformerdrifter og lange sjøkabler, og utvikles i samarbeid med våre leverandører.

Vi ønsker å tilby våre kunder de mest optimale og innovative løsningene innen design, bygging, oppgradering og vedlikehold gjennom hele livssyklusen. Bli med i et godt faglig og sosialt miljø som har travle dager med komplekse og spennende utfordringer.

Eksempler på prosjekter kan være;

 • Prosjektering av landstasjoner og offshoremoduler inkludert systemansvar/systemdesign
 • Modifisering av prosessanlegg på land og offshore med overgang fra turbindrevet til elektrisk drevet kompressor,
 • Utskifting og ombygging av forsyningstavler og kontrollsystemer
 • Forsyning av ubemannede satellitt-plattformer, subsea-installasjoner og sammenknytting av plattformer med kraftproduksjon

Arbeidsoppgaver:I tillegg til vanlig prosjektering vil du også ha ansvar for:

 • Elektro systemdesign, analyse og beregninger av kraftsforsyningsnett (Paladin e.l.)
 • Leverandøroppfølging, pakkeansvarlig ingeniør, vurdering av teknologi
 • Systemutprøvingsprosedyrer                 
 • Tilbudsarbeid/estimering
 • Disiplinansvarlig i prosjekter

Krav til utdanning og arbeidserfaring:

 • Fagskole, ingeniørhøgskole (Bachelor) eller Master                               
 • Relevant erfaring med transformatorer, statisk frekvensomformer (SFC), elektrisk turtallsregulering (VSD), høyspentmotorer, vern og relekoordinering
 • Høyspentkompetanse/-erfaring               
 • Erfaring med NORSOK, NEK, ATEX, IEC                                  

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Evne til å se helhetlig prosjekt på tvers av disipliner
 • Selvstendig og tar personlig ansvar for å oppnå gode resultat  
 • Må kunne være ansvarlig for egen disiplin

Vi tilbyr:Vi tilbyr deg spennende oppgaver i et uformelt, dynamisk og trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter til faglig og personlig utvikling. Vi har et bredt utvalg av sosiale tilbud og konkurransedyktige betingelser.

Søknad:Søknadsfrist: 15.03.2020, vi er i vekst og vil vurdere søknader fortløpende

Arbeidssted: Bergen, Kokstad

Ta gjerne kontakt med oss direkte for å høre mer om Aibel sine spennende elektrifiserings prosjekter og dine muligheter hos oss.

Kontaktperson:  seksjonsleder Geir Ivar Vinsjevik tlf 852 69729 eller mobil 909 80 758.            

 

 

Kontaktpersoner

Christer Høysæter
Disiplinleder
Telefonnummer: 852 70000
Geir Ivar Vinsjevik
Seksjonsleder Bergen
Telefonnummer: 852 70000

Hvem er Aibel?

Aibel er et ledende serviceselskap innen oppstrøms olje- og gass- samt offshore vindindustri. Vi tilby våre kunder de mest optimale og innovative løsningene innen design, bygging, oppgradering og vedlikehold gjennom hele livssyklusen. Aibels 4.000 dyktige medarbeidere er tett på kunden ved selskapets kontorer i Norge og Sørøst-Asia. I tillegg har vi to moderne verft i Haugesund (Norge) og Laem Chabang (Thailand) med komplett fabrikasjons- og sammenstillingsmuligheter.

Aibel is a leading service company within the oil, gas and offshore wind industries. We provide our customers with optimal and innovative solutions within engineering, construction, modifications and maintenance throughout a project's entire life cycle. Aibel's 4000 skilled employees are located close to our customers at the company’s offices in Norway and South East Asia. In addition, we operate two modern yards in Haugesund and in Thailand, with complete prefabrication and construction capabilities.

Les mer om Aibel og se flere ledige stillinger