Overarkitekt

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Statsbyggs faglige ressurssenter (F) har ca. 100 medarbeidere med kompetanse innen arkitekturfagene, prosjekteringsledelse, kulturminner, bygningsteknikk, miljø, elektro, VVS, kostnadsestimering og jus. Faglig ressurssenter bistår Eiendomsavdelingen, Byggherreavdelingen og Avdeling for rådgivning og tidligfase. Fagressursene inngår som en del av prosjektorganisasjonen i mange ulike og unike prosjekter spredt over hele landet, også utlandet. Seksjonen for arkitektur (FA) har 17 medarbeidere med kompetanse innen alle arkitekturfagene.

Til seksjonen for arkitekturfag søkes overarkitekt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Generell arkitektfaglig bistand i byggeprosjektenes ulike faser
 • Arbeid med behovsutredninger og mulighetsstudier i byggeprosjektenes tidligfase
 • Byggeprogrammering og programmeringsledelse, herunder ledelse av brukerprosesser
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner til prosjektene og utforming av kriterier for tildeling av prosjekterende arkitekter. Statsbygg benytter ulike konkurranseformer og gjennomføringsmodeller
 • Bistand ved utforming av konkurranseprogram i plan- og designkonkurranser.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Mastergrad i arkitektur eller tilsvarende
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med ovennevnte arbeidsoppgaver, i tillegg til prosjektering, vektlegges
 • Kjennskap til relevante IKT-verktøy vektlegges

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God serviceinnstilling og rolleforståelse
 • Evne til å arbeide effektivt og strukturert
 • Evne til å arbeide selvstendig

 

Vi tilbyr

 • Arbeid med noen av Norges mest spennende byggeprosjekter
 • Godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Store muligheter for faglig utvikling
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1094, for tiden kr. 482.500 - kr. 558.500. For særskilt godt kvalifiserte kan høyere avlønning bli vurdert.

Kontaktpersoner

Bjørn Kuvås
Telefonnummer: (+47) 412 21 751

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, er eiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere. Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer bygg med mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter for omlag 6,7 mrd. kroner, hadde et investeringsnivå i 2016 på 5,4 mrd. kroner og har en eiendomsportefølje på 2,8 millioner kvm til en verdi av ca. 35 mrd. kroner. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver innen mange fagområder og søker medarbeider som vil gjøre oss enda bedre!

Statsbygg er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA), og har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres spesielt til å søke stillingen. Vi vil tilrettelegge for kandidater med spesielle behov forutsatt at krav til kvalifikasjoner og egnethet er oppfylt.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger