OT nettverk er helt avgjørende for digitaliseringsstrategien - Bli med på reisen!

Driftsingeniør nettverk

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Til avdeling Nettverk og Tele søker vi en dyktig driftsingeniør til drift og utvikling av våre store industrielle OT nettverk, frem mot morgendagens krav til funksjonalitet og sikkerhet.

Avdelingen Nettverk og Tele ligger under Infrastrukturenheten Vedlikehold og forvaltning og består i dag av 3 personer. Avdelingen samarbeider tett med Elektro Automasjon, Signal og Automasjon samt Produksjon Tele og Nettverk, som samlet utgjør et team med høy kompetanse og faglig dyktighet.

Avdelingen har også ansvaret for flere store viktige områder som TETRA, kameraanlegg, brannsentraler, talevarslingsanlegg, fiberanlegg m.m.

Digitaliseringen av Sporveien skyter fremover i rekordfart, noe som skaper nye og spennende utfordringer for våre ansatte. For å finne morgendagens løsninger må vi utnytte teknologi på en klok måte som skaper mer kollektivtrafikk for pengene. Vår ambisjon er å være den beste nordiske løsningen på effektiv og miljøvennlig kollektivtrafikk, og dette stiller store krav til oss som organisasjon. For å lykkes er vi avhengig av å utvikle gode, helhetlige løsninger. Utvikling av Sporveiens industrielle OT nettverk er helt avgjørende for Sporveiens digitaliseringsstrategi.

Sporveien har flere store industrielle OT nettverk som knytter sammen alle systemer i baneinfrastrukturen, disse nettverkene skal fornyes. Nettverkene er kritiske for kjøreveissystemene i Sporveien, og trenger løpende vedlikehold og utvikling. Stabil drift, god tilgjengelighet og Cyber Security er i fokus.

Arbeidsoppgaver:

 • Drifte, vedlikeholde og fornye Sporveiens Industrielle OT nettverk i takt med digitaliseringen og krav til Cyber Security.
 • Lage rutiner for dokumentasjon og forvaltning av topologi, IP-adresser, konfigurasjon og vedlikehold, fiber administrasjon m.m.
 • Leverandørkontakt
 • Samarbeide med andre avdelinger og fag.
 • Involvering innenfor alle avdelingens systemer.
 • Delta i prosjekter. (stillingen vil bli involvert i prosjekter som IE vedlikehold og forvaltnings representant for å sørge for at prosjektene bygger infrastruktur i henhold til regelverk og driftsvennlighet. Eksempler kan være, nye Majorstuen stasjon, Fornebubanen, m.m.)
 • Bidra til design ved fornyelser og oppgraderinger.

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdannelse på bachelornivå eller tilsvarende. Personer med relevant erfaring og høy kompetanse gjennom kurs og sertifiseringer kan likevel komme i betraktning ved utvelgelse.
 • Gode kunnskaper og erfaring med drift av store nettverk, og bevisst på skille mellom IT og OT.
 • God kunnskap om Lag 2 og lag 3 nettverk, VLAN, ruting, rutingprotokoller, ringprotokoller m.m.
 • Erfaring med bruk av overvåkingssystemer som SNMP, systemlogg, analyseverktøy, m.m.
 • Erfaring med dokumentasjon av topologi, IP-adresseadministrasjon, backup m.m.
 • God kunnskap om WDM multiplexing for effektiv bruk av fiber.
 • Dybdekunnskap om OT nettverk og PLS vil i tillegg til overstående bli tillagt stor vekt.
 • Evne til å håndtere høyt tempo og trykk under feilsituasjoner.
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk
 • Gjerne kjennskap til Lean

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og vilje og evne til å motivere og utvikle seg selv og sine kollegaer
 • Evne til å håndtere flere oppgaver samtidig og prioritere riktig under press
 • Evne til selvstendig å se behov for forbedringer innenfor eget ansvarsområde
 • Høy arbeidskapasitet
 • Analytisk, nøyaktig, systematisk og løsningsorientert

Hvorfor Sporveien

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • En spennende og lærerik jobb i et selskap i stor utvikling
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
 • I Sporveien har fast ansatte og familie mulighet for å få fribillett for 2 soner på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus. Fribillettene fordelsbeskattes iht regelverk for dette
 • Infrastrukturenheten holder til i fine lokaler sentralt på Etterstad

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). 

Sporveien AS samarbeider med Semac som er en ekstern leverandør om bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

For mer informasjon om stillingen ta kontakt med Avdelingsingeniør Tor Arne Johansen, telefon +47 456 02 561 eller mail tor.arne.johansen@sporveien.com

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Senior rekrutteringsrådgiver
Telefonnummer: +47 958 32 738
Tor Arne Johansen
Avdelingsingeniør
Telefonnummer: +47 456 02 561

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2017 gjennomført om lag 267 millioner enkeltreiser.

Konsernet har om lag 3700 ansatte og omsetter årlig for 4,7 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk - det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveiens verksteder har ansvar for vedlikeholdet av konsernets skinnegående materiell for trikk og T-bane og leverer tjenester knyttet til drift, vedlikehold og renhold av vognrelatert utstyr.

Verkstedene har i dag om lag 350 ansatte, og er driftsmessig organisert som en del av produktorganisasjonene til henholdsvis trikk og T-bane.

Hovedfokus er å styrke vogn- og togtilgjengeligheten, slik at man kan øke leveransen til markedet ytterligere. Sporveien har verksted for T-bane lokalisert på Ryen i Oslo og Avløs i Bærum.