Oseanograf/havbruksingeniør

Stillingsbeskrivelse

Vi styrker vår bemanning innen ingeniørtjenester for sjøbasert akvakultur på Vestlandet! Vi søker en praktisk orientert oseanograf/sivilingeniør/havbruksingeniør med interesse for arbeid som inkluderer inspeksjoner og feltarbeid innen lokalitetsundersøkelser og anleggssertifikat (kontroll av sammenstilte akvakulturanlegg på lokalitet). Kandidater som kan dekke begge fagområdene er særskilt ønsket, men kandidater med bakgrunn fra bare ett av disse fagområdene vil også være aktuelle. 

Multiconsult leverer et bredt spekter av ingeniørfaglige tjenester for havbruksnæringen.  Dette inkluderer anleggssertifikat, lokalitetsundersøkelser, spredningsmodellering og fortøynings- og flåteanalyser. Vi har sterke fagmiljøer innen både instrumentering/feltmålinger og numerisk modellering. I tillegg til tjenestene innen havbruk, har vårt marintekniske fagmiljø et generelt fokus på marint fysisk miljø, marin hydrodynamikk og flytende konstruksjoner, arktiske teknologiutfordringer og design av havn- og kystkonstruksjoner. Vi leverer tjenester innen marin teknologi og marint miljø til næringsliv og offentlige etater langs kysten og offshore, både nasjonalt og internasjonalt.

Om stillingen

Arbeidsoppgavene vil avhenge av kvalifikasjoner, fagbakgrunn og faglige interesser, men vil typisk dekke områder som anleggssertifikat (inkludert inspeksjon av flytende akvakulturanlegg), feltarbeid i forbindelse med utsetting og innhenting av instrumenter, samt dataanalyser og rapportering. Noe reising må på beregnes. Du vil også delta i utviklingen av teknologiske produkter og tjenester som havbruksnæringen etterspør.

Stillingen vil være preget av varierte oppgaver, og de riktige kandidater vil kunne regne med ansvar for egne prosjekter.  Som medarbeider hos oss vil du vil bli en del av et spennende miljø med både bredde- og spisskompetanse innen marin teknologi, som bidrar til den store tverrfaglige kompetansen i Multiconsult.

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg med fagbakgrunn som oseanograf eller ingeniør/sivilingeniør, helst med erfaring fra havbruksnæringen eller leverandørindustrien. Slik erfaring er imidlertid ikke en forutsetning, da nødvendig opplæring vil bli gitt. Relevant erfaring fra næringen vil vektlegges og kan for de rette kandidatene kompensere for evt. manglende formell utdanning. 

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsegenskaper på norsk
 • Være god på samhandling, både internt i selskapet og eksternt
 • Selvstendig og faglig engasjert
 • Praktisk orientert i forhold til arbeidsområdet
 • Stå-på vilje

Multiconsult tilbyr

 • Et svært godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn
 • Et multifaglig miljø som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid på tvers i organisasjonen
 • Varierte arbeidsoppgaver og faglig utvikling/kurs for at du alltid skal være oppdatert
 • I tillegg til fem uker ferie, gis det betalt ferie i romjulen og mandag-onsdag i påskeuken
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

For mer informasjon om stillingen, nøl ikke med å ta kontakt med seksjonsleder Edmond Hansen, tlf 957 84 693

Kontaktpersoner

Edmond Hansen
Seksjonsleder
Telefonnummer: 975 84 693

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger