Oseanograf

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi styrker vår bemanning innen havmiljøbeskrivelse og søker en allsidig og engasjert oseanograf. Marinavdelingen jobber generelt med marint fysisk miljø og marin hydrodynamikk. Vi har et særskilt fokus på arktiske teknologiutfordringer, og har mange oppdrag der lave temperaturer og havis krever spesialkompetanse. Vi leverer tjenester innen marin teknologi og marint miljø til næringsliv og offentlige etater langs kysten og offshore, både nasjonalt og internasjonalt. Faggruppen for marint miljø har 12 fagspesialister som jobber med instrumentering/feltmålinger, numerisk modellering (bølger, strøm, vind), spredningsmodellering, statistisk modellering og dataanalyser.

Dataanalyse og rapportering er en grunnleggende del av stillingen. Her vil fortolkning og god forståelse av de fysiske prosessene være viktig. I tillegg vil bølgemodellering være sentralt (hovedsakelig SWAN og SWASH). Ut over dette vil stillingen tilpasses kandidatens fagbakgrunn. Spredningsmodellering, strømmodellering og statistisk modellering er eksempler på andre mulige arbeidsfelt. Stillingen vil være allsidig og preget av varierte oppgaver. Den vil også være faglig utviklende. 

Vi utvikler og forbedrer våre marinfaglige tjenester kontinuerlig. Vi benytter Matlab, Python, C++ og GIS-systemer til utvikling av egne verktøy, og fokuserer på utvikling av heldigitale prosesser og leveranser. God evne til selvstendig jobbing er en forutsetning.

Som medarbeider hos oss vil du vil bli en del av et spennende miljø med både bredde- og spisskompetanse innen de marine fagene, som bidrar til den store tverrfaglige kompetansen i Multiconsult.

Kvalifikasjoner

Relevant fagbakgrunn vil være oseanografi, meteorologi, hydrodynamikk, anvendt matematikk eller statistikk. De fleste av våre oppdrag foregår langs norskekysten, innsikt i kyst- og fjorddynamikk vil derfor være gunstig. Erfaring med bruk av Matlab og Python samt GIS-verktøy vil være en fordel. Vi ser etter en kandidat som er allsidig, lærevillig, faglig nysgjerrig og engasjert. Nødvendig opplæring vil bli gitt innenfor de arbeidsområder som kandidaten ikke er kjent med fra før av.

Arbeidsspråket er norsk.

 Personlige egenskaper

  • Gode kommunikasjonsegenskaper
  • Være god på samhandling, både internt i selskapet og eksternt
  • Selvstendig og faglig engasjert
  • Stå-på vilje

Multiconsult tilbyr

  • Et svært godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
  • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn
  • Et multifaglig miljø som oppmuntrer til kunnskapsflyt og samarbeid på tvers i organisasjonen
  • Varierte arbeidsoppgaver og faglig utvikling/konferanser
  • I tillegg til fem uker ferie, gis det betalt fri i romjulen og mandag-onsdag i påskeuken
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kontaktpersoner

Edmond Hansen
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 95784693

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre nærmere 3000 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & Eiendom, Industri, Olje & Gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & Samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger