Optimalisering av iPad som arbeidsverktøy for flygeledere.

Summer internship 2019 - Utvikling av arbeidsverktøy

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Flygeledere i Avinor Flysikring AS bruker iPad som ett av flere arbeidsverktøy. Vi har flere behov for utvikling av hvordan denne brukes best mulig i arbeidshverdagen.

For sommeren 2019 søker vi etter dyktige studenter som kan hjelpe oss i å utarbeide: 

  • Brukerstatistikk, inkludert analyse av holdning for bruk av iPad  
  • Opplæringsmateriell  
  • Oppdaterte dokumentmaler

Ønsket kompetanse:

Pedagogisk anlagt mastergrad-student med relevant utdanning innen mediefag, brukskvalitet og læringsteknologi 

Nærmere opplysninger om stillingen får ved henvendelse til Hans Christian Berg, prosjektleder eller , omstillingsansvarlig Ressurser og kompetanse.

Avinor Flysikring AS er et heleid datterselskap i Avinorkonsernet. Selskapet leverer tårntjenester på flyplasser, flygekontrolltjenesten for trafikken i norsk luftrom og teknisk infrastruktur for flynavigasjonstjenesten. Selskapet har om lag 1000 ansatte som sammen bidrar til sikker og effektiv flytrafikk i Norge 

Kontaktpersoner

Hans Christian Berg
Telefonnummer: +47 416 90 601
Harald Neset
Telefonnummer: +47 954 94 506

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger