Sivilingeniør (IKT)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Opptatt av ny teknologi og oppfinnelser? Vi søker etter teknologer til patentavdelingen i Patentstyret

I patentavdelingen er vi ca. 80 teknologer som er organisert i 5 tekniske seksjoner, fordelt på tekniske faggrupper på tvers av seksjonene. Som teknolog hos oss jobber du med ny teknologi og kan holde deg oppdatert på egne fagfelt. Vi har et sterkt faglig fellesskap, og vi diskuterer tekniskfaglige problemstillinger i faggruppene.

Teknologene våre jobber ut mot kunder gjennom saksbehandling og utadrettet virksomhet som veiledning, foredrag og kursvirksomhet. Hos oss har du muligheten til å jobbe i en kunnskapsbedrift. Vi er en fleksibel arbeidsplass og en organisasjon i utvikling der blant annet deltakelse i prosjektarbeid gir mulighet for videreutvikling av organisasjonen og ansatte. Patentavdelingen er på jakt etter flere teknologer som er nysgjerrige og opptatt av ny teknologi. Vi ønsker søkere med ulik tekniskfaglig bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Som teknolog hos oss vil dette være de viktigste arbeidsoppgavene dine:

 • Behandle og avgjøre patentsøknader innen ditt/dine fagfelt for norske og internasjonale søkere. Vurdere om tekniske løsninger er nye og veilede søkere og kunder.
 • Utføre analyser og oppdrag for bedrifter, virksomheter eller gründere. Eksempler på slike oppdrag er å kartlegge eksisterende patentrettigheter, teknologioversikter, og utarbeide grunnlag for å vurdere frihet til å utnytte rettigheter kommersielt.
 • Delta i eller lede prosjekter.
 • Jobbe tett med kunder, fortrinnsvis næringsliv innen ditt/dine fagfelt, bidra i veiledningsarbeid gjennom å holde foredrag og kurs, og bidra til internasjonalt samarbeid.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter 1 til 2 kvalifiserte medarbeidere med relevant høyere utdanning, minimum mastergrad/sivilingeniør eller tilsvarende, innen disse områdene:

Informatikk/kunstig intelligens/dataanalyse/autonome fartøy:

 • Kompetanse på programvaredesign eller programmering.
 • Applikasjonsutvikling for kunstig intelligens, behandling av store datamengder, bildebehandling eller autonome fartøy.
 • Kompetanse i skjæringspunktet mellom bioteknologi og digitalisering i helseteknologi/medisinsk teknologi.
 • Erfaring i programmering og utvikling av digitale verktøy er en fordel.

Vi søker både etter deg som er nyutdannet og deg som har erfaring, gjerne fra industri/næringsliv, produktutvikling, patentering eller forskning. Har du erfaring innen innovasjonsarbeid, prosjekter og/eller kunnskapsformidling, er det en fordel.

Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.  Du har god teknisk forståelse, og du kan raskt sette deg inn i nye tekniske løsninger. Kompetanse innen bruk av digitale verktøy er en fordel.  

Personlige egenskaper

 • Du er nysgjerrig, løsningsorientert og interessert i teknologi.
 • Du er serviceinnstilt, har gode kommunikasjonsevner og du forstår hvordan budskap må formuleres for å nå ulike kunder.
 • Du setter deg inn i kundens behov.
 • Du har gode samarbeidsevner og har også evne til å arbeide selvstendig.
 • Du er fleksibel og liker å bli utfordret med nye oppgaver.
 • Du er nøyaktig, strukturert og har stor gjennomføringsevne.
 • Du har en positiv innstilling og tar initiativ.

Vi tilbyr

 • grundig opplæringsprogram for nyansatte
 • godt arbeidsmiljø som verdsetter mangfold
 • en variert og fleksibel arbeidshverdag i en velfungerende og fremtidsrettet organisasjon
 • gode muligheter til faglig og personlig vekst i et sterkt kompetansemiljø
 • en dynamisk organisasjon, med stort rom til å påvirke og ta ansvar
 • en organisasjon som er sertifisert miljøfyrtårn og legger vekt på miljø og bærekraft
 • fleksibel arbeidstidsordning og sommertid
 • gode hjemmekontorordninger
 • god pensjonsordning med mulighet for lån i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingene er faste og vil bli lønnet som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør fra kr 495 000 til kr 650 000 pr år, avhengig av erfaring og kompetanse. For særlig kvalifiserte søkere vil vi vurdere høyere lønn.

Slik er det å jobbe hos oss >

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Av søkere som informerer om at de har nedsatt funksjonsevne eller «hull» i CV, vil minst én bli invitert til intervju dersom han/hun er kvalifisert. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til registreringsformål.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Patentstyret foretar bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Vi foretar ikke bakgrunnssjekk uten samtykke fra søkeren, og aktuelle kandidater vil motta nærmere informasjon om dette.

Kontaktpersoner

Jon Sletvold
Seksjonssjef
Telefonnummer: (+47) 22 38 73 13
Line Marjatta Nicolayssen
Senioringeniør
Telefonnummer: 22 38 73 93

Hvem er Patentstyret?

Patentstyret er et nasjonalt kompetansesenter for immaterielle rettigheter, direkte underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Patentstyret hjelper næringslivet med å sikre verdiene som skapes gjennom nye produkter, innovasjon, forskning og utvikling. Vi behandler søknader og tilbyr tjenester i tilknytning til patent-, varemerke- og designrettigheter. Vi deltar i regionalt og internasjonalt samarbeid på immaterialrettsområdet. Arbeidet vårt bidrar til å bedre norske bedrifters konkurranseevne og -posisjon nasjonalt og internasjonalt, og gir verdiskaping og økonomisk vekst i det norske samfunnet. Vi er ca 240 engasjerte, dyktige medarbeidere og holder til i moderne lokaler sentralt i Oslo.