Oppmålingsingeniør

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nesodden kommune søker en oppmålingsingeniør for 100 % fast stilling.

Virksomhet Plan, bygg og geodata består av 29 medarbeidere fordelt på avdelingene plan og miljø, byggesak og geodata. På geodata er vi i dag 6 medarbeidere som har ansvar for oppmåling, seksjonering, matrikkel, adressering og navnesaker, samt forvaltning og drift av kommunens kartgrunnlag og kartløsning. Geodata samarbeider tett med andre avdelinger om bruk og ajourhold av kartdata.

Nesodden kommune benytter GISLINE programvare, FME og måleutstyr fra Topcon, og planlegger anskaffelse av ytterligere programvare for 3D og analyse. Vi er en del av geodatasamarbeidet i Follo, og samarbeider om kartleggingsprosjekter samt drift og vedlikehold av programvare og kartbaser i Follokart.

Ved lov 20. april 2018 nr. 12 vedtok Stortinget at det skal innføres en autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre oppmålingsforretninger. Nesodden kommune har derfor behov for en landmåler som oppfyller kvalifikasjonskravene for å få landmålerbrev som foreslått av departementet i forslag til endringer i matrikkelforskriften som var på høring høsten 2019.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre oppmålingsforretninger og saksbehandling etter matrikkelloven
 • Besvare eiendomsrelaterte forespørsler
 • Sikre at arbeidsoppgavene løses med god service og kundedialog
 • Avhengig av kompetanse vil stillingen kunne tillegges andre oppgaver innen fagområdet

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra høgskole eller universitet på minimum bachelornivå, master er ønskelig. Utdanningen må inneholde landmålingstekniske, matrikulære og juridiske emner
 • Relevant erfaring fra kommunal landmåling og eiendomsrett er ønskelig, men nyutdannede kan også søke
 • Søker som ikke fullt ut oppfyller de formelle kravene til utdanning, men har minst åtte års sammenhengende relevant praksis som landmåler etter matrikkellova i en kommune, kan bli vurdert som kvalifisert søker
 • Erfaring med bruk av GPS og totalstasjon
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og relevant regelverk
 • Matrikkelførerkurs er ønskelig
 • Det er en fordel med kompetanse på bruk av GIS-systemer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Førerkort klasse B            

Personlige egenskaper

 • Fleksibel og tilpasningsdyktig med gode samarbeidsevner
 • Engasjert i fagområdet og opptatt av å utvikle egen kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner, myndig og egnet til å drive eiendomsoppmåling
 • Evne til å arbeide selvstendig og å ta initiativ
 • Strukturert, nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Spennende faglige utfordringer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Selvstendig arbeid
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjonsordninger
 • Ulykkesforsikring
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner

Henriette Torvund
Avdelingsleder
Telefonnummer: 66 96 44 22

Hvem er Nesodden kommune?

Nesodden er en attraktiv kommune i vekst som nå satser sterkere på samfunns- og næringsutvikling. Kommunen ligger vakkert til i Follo med sin lange kyststripe mot Oslofjorden og Bunnefjorden og har i underkant av 20 000 innbyggere. Her er turterreng både sommer og vinter, mange badestrender og et rikt kulturliv. For å lykkes i en organisasjon i stadig endring kreves det dyktige ledere og medarbeidere. Nesodden kommune er en god og inspirerende arbeidsplass hvor vi leverer gode tjenester til innbyggerne. 

Sammen skaper vi det gode livet!