Oppmålingsingeniør

Stillingsbeskrivelse

Kort om stillingen

Ledig 100% stilling som avdelingsingeniør ved plan og utviklingsavdelingen.

Plan- og utviklingsavdelingen består av fagområdene: Næringsutvikling, landbruk, arealplanlegging, byggesak, kart og oppmåling, miljøvern og kommunale eiendommer. Totalt har virksomheten 18 stillingshjemler.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Oppmålingsforretninger i henhold til matrikkelloven.
 • Matrikkelføring.
 • Adresseføring.
 • Geodata og Geovekst-samarbeid.
 • Drift av kommunens kartforvaltningssystem (GisLine).
 • Saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Andre relevante arbeidsoppgaver innenfor avdelingen.

Kvalifikasjoner

 • Sør-Varanger kommune benytter Acos WebSak som saksbehandlingssystem.
 • Relevant ingeniørkompetanse på høyskole eller universitetsnivå, alternativt teknisk fagskole
 • Realkompetanse kan kompensere for manglende utdanning
 • Gode IKT-kunnskaper og GIS-kompetanse
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og relevant regelverk
 • Relevant erfaring fra landmåling og eiendomsrett
 • Behersker norsk flytende, muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Er målbevisst, handlekraftig og løsningsorientert
 • Kan jobbe selvstendig og strukturert
 • Har gode kommunikasjonsevner og er samarbeidsorientert
 • Har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Personlig egnethet, samt evne til å arbeide systematisk og selvstendig vektlegges

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi 2 referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Kontaktpersoner

Håvard Lund
Plan- og utviklingssjef
Telefonnummer: 78 97 74 81
Mobil: 913 93 814
Ketil Kristensen
Landmåler/GIS og matrikkelkonsulent
Telefonnummer: 78 97 74 96

Hvem er Sør-Varanger kommune?

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere.

Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen.

Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.