Oppmålingsingeniør

Bygg og Geodata har 18 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Virksomheten består av to avdelinger, Byggesak og Geodataog oppmåling.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. februar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Hovedoppgavene til Geodata- og oppmålingsavdelingen er å forvalte kart, geodata og matrikkelloven. Vi har fokus på gode og effektivetjenester som er under kontinuerlig utvikling og forbedring, blant annetgjennom deltakelse og engasjement fra de ansatte.

Vi har nå en ledig stilling som oppmålingsingeniør. Arbeidet består i hovedsak av eiendomsmåling og annet arbeid etter matrikkelloven, og dumå forvente mye kontakt med innbyggere og profesjonelle aktører. Hvis du synesdette høres spennende ut, er denne stillingen kanskje noe for deg?

Arbeidsoppgaver

 • Utføre oppmålingsforretninger i henhold til matrikkelloven
 • Utføre eiendomsregistrering (matrikkelføring)
 • Veilede innbyggere og profesjonelle aktører
 • Andre oppgaver knyttet til enhetens ansvarsområde kan også bli aktuelt

Kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk utdannelse på bachelor- eller mastergradsnivå, med spesialisering innenfor landmåling/eiendomsfag. Utdannelsen må kunne gi grunnlag for å få landmålerbrev. Ved manglende fagsammensetning må du være villig til å gjennomføre videreutdanning som tilfredsstiller framtidige krav til å få landmålerbrev
 • Ved langvarig relevant erfaring som tilfredsstiller kravene til å få landmålerbrev uten at kravene til utdannelse er oppfylt, kan annen relevant utdannelse aksepteres
 • Du må ha kunnskap og forståelse for standardisering av arbeidsrutiner så vel som IT-løsninger
 • Du har generell kompetanse innenfor GIS og Geodata
 • Du må enten være godkjent matrikkelfører eller være villig til å gjennomføre nødvendig kurs for å bli det
 • Gode norsk kunnskaper (både muntlig og skriftlig)
 • Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Godt humør
 • Ansvarlig, nysgjerrig og engasjert
 • Målbevisst, handlekraftig og løsningsorientert
 • God til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.  

Vi tilbyr

 • Muligheter til å utforme din egen arbeidsdag / fleksibel arbeidstid
 • Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø og dyktige kollegaer
 • Uformelt arbeidsmiljø med mye humor
 • Lønn etter avtale og gode pensjonsordninger

Andre opplysninger

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Kontaktpersoner

Andre Braa Hotvedt

Hvem er Lier kommune?

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 26 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 1500 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.