Oppmålingsingeniør

Stillingsbeskrivelse

 

Enhet Teknisk har ansvar for fagområdene Utvikling, VARV, Byggforvaltning og Brann/redning/beredskap. Innfor fagområdet Utvikling, kart- og oppmålingskontoret får vi ledig stilling som oppmålingsingeniør. Stillingen har fast kontorsted på kommunehuset, Moen.

Kart- og oppmålingskontoret har som hovedoppgave å levere tjenester knyttet til kartverk og forvaltning av kart/geodata, oppmåling, matrikkeldata, eiendomsdeling, eiendoms- og planregister, navnesaker og adressering. Vi har fokus på gode og effektive tjenester som er under kontinuerlig utvikling i samarbeid med enhetens øvrige arbeid rettet mot arealforvaltning og utvikling.

Stillingen er ledig fra begynnelsen av september.

Arbeidsoppgaver:

 • Drift av kommunens kartsystemer og andre kartdatabaser inkludert kartinnsyn på nett.
 • Oppmålingsforretning i henhold til matrikkelloven.
 • Etablering og drift av plandatabasen
 • Matrikkelarbeid, herunder matrikkelføring, adressering mm

Ønska krav til søker:

 •  Høyere utdanning (min. bachelorgrad), innen nevnte fagområder.
 • Dokumentert lang erfaring fra fagområdet kan erstatte manglende formell utdanning.
 • Praksis fra relevant offentlig virksomhet.
 • Gode datakunnskaper med kunnskap og forståelse for standardisering av arbeidsrutiner/IT-løsninger.
 • GIS kompetanse.
 • Analytisk og ryddig med god muntlig, visuell og skriftlig framstillingsevne.
 • Må disponere egen bil og ha førerkort kl B.
 • Erfaring fra saksbehandling etter plan- og bygningsloven.
 • Det vil bli lagt vekt på evne til kommunikasjon, samarbeid og selvstendighet.

Vi kan tilby:

 • Arbeidsoppgaver med mangfoldige utfordringer innen aktuelle fagområder.
 • Gode forsikringsordninger.  Fleksitidsordning.  Lønn i h.h.t. avtale
 • Et utviklende tverrfaglig miljø og et godt arbeidsmiljø.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kst. enhetsleder Morten Tomter, tlf. 932 63 906, e-post; Morten.Tomter@malselv.kommune.no

 

Søknaden sendes elektronisk.  Søknadsskjema finnes på Målselv kommunes heimeside www.malselv.kommune.no

Søkere som innkalles til intervju må levere bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.t. offentlighetslovens § 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista.

Søknadsfrist 21.07.19

 

Kontaktpersoner

Morten Tomter
kst. enhetsleder
Telefonnummer: 932 63 906

Hvem er Målselv Kommune?

Målselv kommune (ca. 6800 innbyggere) ligger sentralt i Troms fylke, og har gode kommunikasjonsmuligheter med resten av landet via egen flyplass på Bardufoss. Målselv har vakker natur med store friluftsmuligheter, godt utbygde kultur- og idrettsanlegg, og et allsidig tjenestetilbud.


I tillegg til Bardufoss som regionsenter har Målselv flere levende tettsteder, og har de senere årene hatt vekst i innbyggertallet. Næringslivet er variert, og Forsvaret har en sentral plass ved siden av landbruk, industri og servicebedrifter. Kommunens visjon er: Målselv – mulighetslandet!