Oppmålingsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. desember, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Arbeidssted

Stillingen inngår i kommunens plan- og næringsenhet sammen med byggesak, plansak, klima/miljø, matrikkel, GIS, landbruk og eiendomsskatt. Vi har et tett og godt samarbeid på tvers av fagområdene.

Fakta om stillingen

Ansvarlig for oppgavene som ligger til kommunens oppmålingsfunksjon, bl.a.;

 • Gjennomføring av oppmålingsforretninger i hht. matrikkelloven
 • Saksbehandling etter matrikkelloven
 • Matrikkelføring av eiendommer
 • Eiendomsseksjonering
 • Oppgaver innen geodata
 • Andre drifts- og utviklingsoppgaver ved enheten

Krav til søker

Kvalifikasjoner:

 • Primært ingeniør med bachelor eller master innen relevant fagområde. Søkere med annen relevant utdanning og fagbakgrunn (realkompetanse) vil også bli vurdert.
 • Kunnskap om matrikkelloven, plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og andre relevante lover og standarder.
 • Kunnskap om og erfaring med bruk av moderne oppmålingsutstyr.
 • Erfaring fra tilsvarende funksjon og arbeidsoppgaver.
 • Det er ønskelig med kompetanse innen GIS og bruk av geodata.
 • Det er ønskelig med lisens for matrikkelføring.
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Førerkort kl B.

Egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Arbeider selvstendig og strukturert samtidig som en evner å arbeide godt i team.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.

Vi kan tilby

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon

Søknad sendes

Søknaden skal registreres i vårt elektroniske søknadssystem. Følg bruksanvisningen på vår hjemmeside www.ostre-toten.kommune.no. Ufullstendige søknader som er sendt utenom vårt system, kan ikke besvares. Trenger du hjelp til registreringen, eller til å opprette brukernavn og passord, kontakt vår personalavdeling, tlf. 61 14 17 26. Attester og vitnemål skal ikke legges ved den elektroniske søknaden, men tas med ved et evt. intervju.

Østre Toten kommune praktiserer meroffentlighet

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne bes begrunne dette i søknaden. Dette er et krav i henhold til Offentlighetsloven §25. Du vil bli varslet dersom din anmodning ikke kan tas til følge.

Kontaktpersoner

Hans-Morten Blikseth
Leder Plan og næring
Telefonnummer: 99511589

Hvem er Østre Toten kommune?

Østre Toten kommune har ca. 14 874 innbyggere og er den tredje største kommunen i Oppland. Kommunens visjon er "Livskvalitet ved Mjøsa". Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.