Oppmålingsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Sunndal kommune, kommunalteknisk tjeneste, har ledig 100 % fast stilling som oppmålingsingeniør.

Kort om tjenesten/arbeidsoppgaver i stillingen:

Kommunalteknisk tjeneste har ansvar for VA, veg, park, renovasjon, oppmåling og brann- og feiervesenet. 

Oppmålingsavdelingen består av 2 ansatte, der arbeidsoppgavene bl.a. er:

 • saksbehandling og matrikkelføring etter matrikkelloven
 • oppmålingsforretning
 • rådgivning og støtte for matrikkel og kart
 • drift og vedlikehold av VA- ledningskart
 • innmålingsarbeid i samband med ajourhold av kommunens kartgrunnlag
 • andre oppgaver knyttet til enhetens ansvarsområde

Nærmeste overordnede er leder for oppmålingsavdelingen.

I tillegg til utdanning og praksis vil vi vektlegge gode samarbeidsevner, fleksibilitet, resultatorientert holdning og en positiv innstilling til de utfordringer stillingen vil innebære.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • utdanning fra universitet / høgskole, fortrinnsvis bachelor eller master i ingeniørfag
 • kunnskaper om matrikkelloven og annet relevant lovverk og tilhørende forskrifter
 • gode kunnskaper innenfor kartforvaltning og GIS samt generell god datakunnskap
 • god kompetanse på bruk av ulike datasystemer, spesielt innenfor saksbehandling (ePhorte), Isy WinMap, Gemini VA o.l.
 • relevant praksis og personlige forutsetninger kan kompensere for utdanning
 • førerkort klasse B

Lønnsvilkår:

Avlønning etter kvalifikasjoner for stillingen.

Søknad

Vi ber om at søknaden sendes via kommunens rekrutteringsmodul.

Du trenger ikke sende med kopi av attester og vitnemål, disse ber vi deg ta med på et eventuelt intervju.

Kontaktpersoner

Sigurd Stangvik
Leder oppmålingsavdelingen
Telefonnummer: (+47) 71 69 90 00

Hvem er Sunndal kommune?

Sunndal kommune ligger på Nordmøre I Møre og Romsdal fylke, og er den største kommunen i fylket i utstrekning, omgitt av to av Norges mest kjente fjellområder, Dovrefjell - Sunndalsfjella Nasjonalpark og Trollheimen. Sunndal kommune har ca. 7200 innbyggere hvorav i overkant av 4000 bor på Sunndalsøra, som også er kommunens administrasjonssentrum. Sunndal kommune er en sterk og god kommune. Kommunen har om lag 800 ansatte, en velordnet økonomi, og gode tilbud innen både offentlig og privat tjenesteyting. Kommunen har et næringsliv med særlig høy kompetanse innenfor metallurgi, akvakultur, elektronikk og datateknologi. Kommunen er også kjent for et yrende kulturliv og gode fritidstilbud.