Oppmålingsingeniør - Geodata

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi søker ny medarbeider til Geodataavdelingen, 2 års engasjement som oppmålingsingeniør/landmåler. Stillingen vil kunne bli en fast stilling. 

Nittedal har som nabokommune til Oslo stort utbyggingspress og sterk befolkningsvekst. Vi møter daglig faglige utfordringer i å legge til rette for sentrumsutvikling, gode boligområder, infrastruktur, næringsutvikling og offentlige formål, bl.a. nye skoler. Som landmåler i kommunen vil du jobbe i et dynamisk og positivt arbeidsmiljø og i tett dialog med andre avdelinger og utbyggere/innbyggere. Kommunen har GPS/totalstasjon fra Leica og bruker GISLINE fra Norkart til landmålingsberegninger. 

 

Det er spennende å jobbe i geodataavdelingen i Nittedal! 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Vi vil også opplyse om at Nittedal kommune fra 2017 er en tobakksfri kommune. 

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utføre oppmålingsforretninger etter matrikkelloven 
 • Veiledning overfor publikum 
 • Andre oppgaver innen avdelingen etter nærmere avtale (Kart/GIS/seksjonering)

 

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning innen geomatikk på høgskole eller universitet. Lang erfaring innen landmåling og matrikkellov kan veie opp for utdanning. 
 • Ønskelig med erfaring som landmåler og arbeid etter matrikkelloven, samt GIS-kompetanse 
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

 

Personlige egenskaper

 • God arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig 
 • Strukturert

 

Vi tilbyr

 • Et godt tverrfaglig arbeidsmiljø i et til tider krevende, men spennende miljø 
 • Utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til ledelse, samarbeid, fag og utvikling 
 • Lønn etter avtale 
 • God arbeidstids- og fleksitidsordning. 
 • Konkurransedyktig pensjonsordning 
 • IA-bedrift

Kontaktpersoner

Dag Wågen
Konst. avd.leder geodata
Telefonnummer: (+47) 67 05 91 52
Gunnar Prøis
Enhetsleder plan,byggesak og geodata

Hvem er Nittedal kommune?

Nittedal kommune har 23500 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.