Oppmålingsingeniør (2018/357)

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 06. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjon for areal og miljø har ledig 100 % fast stilling som oppmålingsingeniør. Seksjon har ansvar for oppgaver etter matrikkelloven, kartforvaltning, arealplanlegging mm.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppmålingsforretninger
 • Andre landmålings- og kartoppgaver
 • Informasjon og veiledning til publikum

Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområder kan bli tillagt stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra universitet/høgskole. Annen relevant utdanning kan komme i betraktning
 • Erfaring fra denne type arbeidsoppgaver. Annen relevant erfaring kan komme i betraktning
 • Kjennskap til matrikkelloven, plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
 • Vilje til å tilegne seg ny kunnskap som stillingen måtte kreve
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Førerkort for personbil

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver i et kompetent fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Moderne dataverktøy
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Fleksitidsordning

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Nyansatte som flytter til Rana kan få leie personalbolig. Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Kontaktpersoner

Inger Blikra
Plansjef
Telefonnummer: (+47) 75 14 52 52
Trude Fridtjofsen
Byplansjef
Telefonnummer: (+47) 75 14 52 22

Hvem er Rana kommune?

Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser – hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt. 

Rana er vertskommune for Mo Industripark – en av landets største og grønneste industriparker. Grunnlaget for denne industrien er tilgang på mineraler, fornybar energi og høy kompetanse. 

Midt i byen finner du Campus Helgeland – en motor for kompetanse, nyskapning og utvikling. Her finner du en rekke studietilbud i regi av Nord Universitet og Universitet i Tromsø. 

Kompetanse er et nøkkelord for Polarsirkelkommunen. La Rana bli en plattform for din karriereutvikling!