Oppdragsleder VA klimatilpasning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Multiconsult har et av Norges største fagmiljø innen vann og miljø, og Avdeling VA i Oslo med sine 50 medarbeidere er kraftsenteret for kompetansen. Avdelingen består av fem seksjoner, fire på hovedkontoret på Skøyen inndelt etter markedsområdene klimatilpasning, kommunalteknikk, prosess og samferdsel, og en flerfaglig VA-seksjon på Ryen.

Vår styrke ligger i kombinasjonen av spisskompetanse og tverrfaglighet. Våre rådgivere jobber i alle prosjektfaser, fra skisse- til detaljprosjekt og oppfølging i byggefase og drift. I tillegg har vi mange enfaglige kunder på tvers av forretningsområdene.

Seksjon VA klimatilpasning har som formål å opprettholde og videreutvikle den sterke fagkompetansen Multiconsult innehar på urban flom og klimatilpasset overvannshåndtering.

Vi ser etter deg som liker å jobbe tverrfaglig og kunderettet, og liker en variert arbeidshverdag. Du vil også samarbeide tett med de andre rådgiverne på avdelingen.

Vår seksjon VA klimatilpasning søker nå en oppdragsleder. Stillingen byr på varierte arbeidsoppgaver som oppdragsleder og medarbeider innen urban flom og overvannshåndtering i alle faser i mindre enfaglige og større flerfaglig prosjekter og omfatter blant annet tidlige utredninger, feltarbeid, rådgivning og myndighetskontakt, og byggeplassoppfølging.

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegginger, analyser og beregninger, foreslå flomforebyggende tiltak for fremtidens klima
 • Avrenningsanalyser, flomkartlegging, presentasjon med ArcGis
 • Rådgivning, prosjektering, oppdragsledelse og kundeoppfølging
 • Rådgiving til våre kunder vedrørende flom og overvannshåndtering
 • Disiplin- og oppdragsledelse VA-teknikk

Kvalifikasjoner

 • M. Sc./B. Sc. innenfor VA-teknikk/hydrologi
 • 3-10 års relevant erfaring som rådgiver
 • Modellerings- og presentasjonsverktøy
 • Kjennskap til veiledere og regelverk for kartlegging av flomsoner/beregning av urban flom
 • Erfaring fra hele forløpet for flom og overvannshåndtering: fra kartlegging og vurdering av nedbørfelt/dagens og fremtidens situasjon, anbefaling av tiltak, til oppfølging i anleggsfasen.
 • Erfaring som oppdragsleder
 • God norsk skriftlig fremstillingsevne
 • God dialogkompetanse (evne til å tilpasse kommunikasjon til mottaker)

Personlige egenskaper:  

 • Kreativ og faglig engasjert
 • Selvstendig og evne til å planlegge egen hverdag
 • God teknisk innsikt og praktiske evner
 • Fleksibel og trives i en travel hverdag
 • Evner godt å jobbe tverrfaglig og i team
 • Resultat- og løsningsorientert
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Vi tilbyr

 • En sentral stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode påvirkningsmuligheter
 • Være en del av et av Norges største og ledende fagmiljø innen klimatilpasning
 • Et meget godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Firmahytter og et aktivt bedriftsidrettslag
 • Et godt sosialt miljø 
 • En ekspansiv bedrift kjennetegnet av et sterkt merkenavn og et tverrfaglig miljø

Kontaktpersoner

Siv Kristin Mellgren
Telefonnummer: 995 197 34

Hvem er Multiconsult?

Multiconsult er et norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innen prosjektering og rådgivning. Gjennom flere kontorer i Norge og internasjonalt benytter vi 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handler muliggjøring om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesammensetning blant våre mer enn 2500 medarbeidere.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innenfor følgende syv forretningsområder: Bygg & eiendom, Industri, Olje & gass, Samferdsel, Fornybar Energi, Vann & Miljø og By & samfunn.

Les mer om Multiconsult og se flere ledige stillinger