Operativ leder AFIS

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avinor, Svalbard lufthavn AS søker etter operativ leder AFIS. Operativ leder for AFIS-enheten har ansvar overfor stedlig lufthavnsjef for at lufttrafikktjenesten gjennomføres i henhold til myndighetskrav og Avinors krav- og retningslinjer for stillingen. Ved eventuelt internt opprykk, søkes det etter AFIS-fullmektig.  

Arbeidsoppgaver:  

 • Ansvar overfor lufthavnsjef for at lufttrafikktjenesten gjennomføres i henhold til myndighetskrav
 • Ansvar for lokal flygeinformasjonstjeneste, alarmtjeneste og værobservasjonstjeneste. Utøvelse av tjeneste innen ovennevnte fagområder reguleres av Avinor ved særlige retningslinjer eller instrukser
 • Sørge for oppsyn med at AFIS-tjenesten gjennomføres i henhold til BSL G 2-1, håndbok for AFIS, håndbok for operativ leder AFIS og Avinors styringshåndbok, samt at tjenesten utføres i samsvar med gjeldende instrukser og regelverk
 • I samarbeid med lufthavnsjef skal operativ leder planlegge, systematisere og arrangere tjenesten ved enheten slik at den gir en hensiktsmessig og rimelig arbeidsfordeling mellom personellet, og slik at enhetens effektivitet til enhver tid ligger på et høyest mulig nivå 
 • Operativ leder utfører også faglige, administrative og andre oppgaver avtalt med leder

Kompetansekrav:  

 • Må oppfylle kravene i BSL G 2-1 § 17 pkt 3, de medisinske krav som gjelder for stillingen og må ha, eller kan oppnå sikkerhetsklarering
 • Minimum 3 års praksis fra AFIS-tjenesten, inneha en gyldig AFIS autorisasjon og bestå en enhetsspesifikk autorisasjonsprøve ved enheten
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, samt beherske engelsk
 • Ha gyldig rettighet / godkjenning og erfaring som praksisinstruktør (OJTI) 
 • Må gjennomføre og bestå kvalifiseringsprogram i regi av Avinor AFIS-stab 
 • Må kunne aksepteres av Luftfartstilsynet 

Stillingen krever stor arbeidskapasitet og evne til å takle ansvar, hvor det legges stor vekt på personlig egnethet. Oppgaver og innhold kan bli justert i forbindelse med fremtidige endringer i selskapet. AFIS-tjenesten i Avinor er i endring, derfor ser vi etter personer som er fleksible, har gode samarbeidsevner og endringsvilje. 

Variert arbeidserfaring i lufttrafikktjenesten samt erfaring med instruksjon vil bli vektlagt.  

Betingelser:

 • Ønsket oppstart er så snart som mulig, og vil avklares med lufthavnsjef
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse utgjør til sammen 18,2%
 • Under tilflytting og fraflytting får den ansatte og eventuelle familiemedlemmer skyss- og kostgodtgjørelse etter statens regulativ
 • Den ansatte og eventuelle familiemedlemmer får dekket reiseutgiftene i forbindelse med én feriereise til hjemstedet etter hvert års tjeneste på Svalbard iht. til gjeldende regler
 • Det vil bli stilt møblert hybelleilighet eller familieleilighet av enkel standard til fri disposisjon (fordelsbeskattes). Hybelleiligheten er bare beregnet på enslige, mens familieleilighetene kan romme 3-4 personer. Leilighetene og hybelleiligheten er utstyrt med møbler. Mer informasjon om inventar og så videre vil bli gitt. På bakgrunn av dette, dekker Avinor bare transportutgifter som er nødvendig for forsendelse av personlig utstyr til/fra Svalbard på rimeligste måte for arbeidstakeren og familien. Utgiftene må legitimeres.
 • Familiemedlemmenes navn og fødselsdato bes oppgitt i søknaden
 • Den som engasjeres må være forberedt på midlertidig innkvartering inntil endelig bolig er tilgjengelig
 • Det stilles bil til disposisjon (fordelsbeskattes)

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes. 

Lønn i henhold til tariffavtale, med tillegg for eventuell hjemmevakt og ubekvem arbeidstid. 

Kontaktpersoner

Carl Einar Ianssen
Lufthavnsjef

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger