Operativ koordinator - Airside safety & security

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. august, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I forbindelse med forsvarets utbyggingsprosjekter på Evenes, vil det de neste 2-3 årene foregå en rekke større utbyggingsprosjekter på og like ved lufthavna. For å ivareta vårt operative og administrative ansvar knyttet til sikkerhet, opprettes nå en egen prosjektstilling primært knyttet til ivaretagelse av sikkerhet flyside i anleggsperioden. I sikkerhetsbegrepet ligger Security, Safety og SHA (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø).

Periode: August 2019- juni 2022 (forsvarets utbyggingsperiode på Evenes)

Hovedoppgaver:

 • Stillingen vil jobbe opp mot Forsvarsbygg, Avinor sin prosjektorganisasjon og lufthavnas driftsorganisasjon på Evenes, og vil fungere både som premissgiver og koordinator.
 • Sikre at Airside Safety & Security -herunder SHA, er ivaretatt og fulgt opp i all utbyggingsaktivitet under anleggsperioden.
 • Utarbeide, etablere og følge opp rutiner knyttet til sikkerhet på flyside i anleggsperioden

Andre oppgaver kan pålegges utfra stillingsinnehavers kompetanse og lufthavnas behov.

Kvalifikasjoner:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, gjerne høyere utdanning
 • God forståelse for og erfaring fra airside safety & security arbeid
 • God forståelse for og kunnskap om HMS og SHA arbeid
 • God kunnskap om gjeldende regelverk
 • God lokalkunnskap om lufthavna

Personlige egenskaper:

 • Strukturert og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv og løsningsorientert
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Helhetlig forståelse av Avinor sine verdier og mål, og aktivt støtte opp om disse.

Vi tilbyr:

 • Dagtidsstilling
 • Muligheter for vakter i PBR gitt medisinsk og fysisk godkjenning
 • Hvis rekruttering fra lokal PBR, åpnes det for å kunne opprettholde medisinske og fysiske krav, og det gis permisjon i stillingsperioden
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktpersoner

Anne Britt Bekken
Lufthavnsjef
Mobil: 90917350

Hvem er Avinor?

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden. Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. 

Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger