Operations Engineer

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 13. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved Etterretningstjenesten er det ledig stilling som overingeniør(1087)/senioringeniør(1181) Operations Engineer. 

Hovedoppgaven vil være å implementere og drifte systemer for lagring, prosessering, integrasjon, informasjonsflyt og analyse. 

Vi ser etter en person som kan styrke enheten som Operations Engineer. 

Er du en person som liker å arbeide med open source teknologier som eksempelvis Linux, Ansible og Ceph så tror vi du passer godt inn i vårt fagmiljø. 

Vi utvikler og drifter sentrale løsninger for å håndtere store datamengder.

Arbeidsoppgaver

Planlegging og spesifisering av anskaffelser, installasjon, utvikling, overvåkning, drift og vedlikehold av lagring, infrastruktur og løsninger for behandling av store datamengder.

Kvalifikasjoner

Krav til utdanning 

Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor datateknikk eller informatikk. I særskilte tilfeller kan manglende formell utdannelse, utover 1-årig høyskolestudium, kompenseres med lang og relevant erfaring kombinert med relevant etter- og videreutdanning. 

Det er ønskelig med Mastergrad eller tilsvarende innen datateknikk eller informatikk. 

Krav til tjenesteerfaring: 

Det kreves erfaring med Linux. 

Det er ønskelig med kompetanse innen drifting av datasystemer eller nettverk. Videre er det ønskelig med erfaring med distribuerte systemer, herunder lagring, dataflyt eller databehandling. Erfaring med automatisering og orkestrering ved hjelp av scripting eller verktøy for dette. Erfaring med virtualisering og containere. Erfaring med infrastrukturtjenester, inkludert monitoreringsløsninger, sertifikathåndtering, DNS osv. 

Særskilte krav: 

Det kreves gode språkkunnskaper i engelsk muntlig og skriftlig. 

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting. 

Stillingen er underlagt disponeringsplikt, forsvarsloven, jf. forsvarstilsatteloven. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlige egenskaper som samarbeidsevne, evne til å ta initiativ og å kunne være løsningsorientert vektlegges ved tilsetting.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som overingeniør (kode 1080)/63-70/kr 548 200 - 623 900 eller senioringeniør (kode 1181)/68-75/kr 600 200 - 686 900 pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % som pliktig innskudd i Statens pensjonskasse. 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke, men det presiseres at man må være norsk statsborger. Som IA-virksomhet legger Forsvaret vekt på å legge arbeidsforholdene til rette for personer med redusert funksjonsevne. 

Etterretningstjenesten benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor om å sende søknad og attester ved å benytte linken ”søk her”. Våre ledige stillinger blir publisert på Finn.no, Forsvaret.no/etjenesten og JUCAN.no. Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Kontaktpersoner

Etterretningstjenesten
Telefonnummer: (+47) 230 95 036

Hvem er Etterretningstjenesten?

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du her.

Les mer om Etterretningstjenesten og se flere ledige stillinger