Olje, skip og bygg: Opptatt av ny teknologi og oppfinnelser?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Antall patentsøknader i Norge øker, og vi må også erstatte naturlig avgang. Patentstyret søker etter flere medarbeidere som er nysgjerrige og opptatt av ny teknologi, og vil være med på å gi søkere verdifulle patentrettigheter. 

Patentavdelingen har ca 80 teknologer, alle med høyere teknisk utdannelse, fordelt innen fire seksjoner som dekker alle tekniske fagområder. Stillingene i denne annonsen er organisert i seksjonen for olje, skip og bygg, som består av ca 20 teknologer. 

Vi søker etter dyktige medarbeidere som synes det er spennende med patentering av morgendagens teknologi, og som har solid kompetanse og kanskje også erfaring innenfor ett eller flere av følgende områder:

 

Bore –og brønnteknologi: 

 • Brønnlogging 
 • Måling i brønn 
 • Komplettering 

 

Skipsteknikk: 

 • Marine strukturer 
 • Fremdriftsmaskineri 
 • Utforming av skrog 
 • Maritime systemdesign

 

Arbeidsoppgaver

 • Behandle og avgjøre patentsøknader innen ditt fagfelt for norske og internasjonale kunder.
 • Vurdere om tekniske løsninger er nye og veilede kunder.
 • Utføre analyser og oppdrag for bedrifter, virksomheter eller gründere. Som for eksempel å kartlegge eksisterende patentrettigheter, teknologioversikt, og grunnlag for å vurdere frihet til å utnytte rettigheter kommersielt («freedom to operate»).
 • Kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere, i Norge og utlandet. Mulighet for å delta i eller lede våre prosjekter, holde foredrag og kurs, internasjonalt samarbeid.

 

Kvalifikasjoner

 • Eksamen som Master of Science/sivilingeniør/Cand. scient./doktorgrad eller tilsvarende innenfor petroleum eller skipsteknikk.
 • Du har meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Det er en fordel med kunnskap i tysk og/eller fransk.
 • Du har god teknisk forståelse, er nysgjerrig og kan raskt sette deg inn i nye tekniske løsninger.
 • Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring, men nyutdannede vil bli vurdert.
 • Det er en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver

 

Personlige egenskaper

Du må

 • ha stor arbeidskapasitet, kunne arbeide selvstendig, og ha stor gjennomføringsevne
 • ha gode samarbeidsevner
 • være fleksibel og like utfordringen med nye oppgaver
 • være troverdig, nøyaktig og strukturert
 • ha positiv innstilling og godt humør
 • være kundeorientert

 

Vi tilbyr

 • spennende og faglig utviklende oppgaver i et sterkt, teknisk fagmiljø
 • gode arbeidsbetingelser og utviklingsmuligheter
 • opplæringsprogram for nyansatte
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger og godt arbeidsmiljø
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse

Stillingene er faste og vil avhengig av praksis og kompetanse bli lønnet som avdelingsingeniør/overingeniør/ senioringeniør fra kr 455 000 til kr 650 000 pr år. For særlig kvalifiserte søkere vil høyere lønn vurderes.

 

Til informasjon: Patentstyret foretar bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Verifisering av bakgrunnssjekk blir gjennomført av Semac. Bakgrunnssjekk gjennomføres ikke uten samtykke fra søkeren og aktuelle kandidater vil motta nærmere informasjon om dette.

Arbeidsstyrken i staten skal i så stor grad som mulig avspeile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.

Vi er en IA-virksomhet, og arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med redusert funksjonsevne.

I henhold til offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Kontaktpersoner

Bjørn Løvås
Sjefingeniør
Telefonnummer: (+47) 22 38 75 30
Kanja Bah
Seksjonssjef
Telefonnummer: (+47) 22 38 75 44

Hvem er Patentstyret?

Patentstyret er en etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet som forvalter regelverkene for patent, varemerke og design. Etaten er et nasjonalt kompetansesenter for industrielle rettigheter i Norge og er også medlem i det europeiske patentverket (EPO) og det nordiske patentinstituttet NPI. Etaten er lokalisert sentralt i Oslo og har ca. 240 årsverk. Mer informasjon på Patentstyrets nettsider