Ønsker du IT-ansvar for Forsvarets helseregister?

Senioringeniør / IT-ansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Vi ser etter deg som vil å ivareta ansvaret for teknisk drift og datasikring av Forsvarets helseregister. Institutt for militærmedisin og epidemiologi ved Forsvarets helseregister (FHR) har en ledig fast stilling som senioringeniør / IT-ansvarlig. Vi kan tilby en selvstendig jobb med store muligheter for egenutvikling. Du får interessante oppgaver som inkluderer kontakt med de øvrige helseregistrene i Norge, faglig dyktige kolleger og et svært godt arbeidsmiljø. 

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret, og bidra aktivt til å utvikle det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker. 

Arbeidsoppgaver

Ivareta IT-ansvaret for Forsvarets helseregister (FHR), herunder:

 • Utøve faglig ansvar for drift, utvikling og vedlikehold av datasystemer ved Forsvarets helseregister
 • Laste inn og kvalitetssikre data i helseregisteret 
 • Ivareta funksjonen som sikkerhetsrådgiver for FHR
 • Årlig oppdatering av sikkerhetshåndbok for FHR
 • Ivareta ansvar for datautlevering fra FHR, samt løpende oppdatering av våre internettsider
 • Delta i relevante helseregisternettverk og prosjekter etter avdelingens behov

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen informatikk, biostatistikk eller annet relevant fagområde
 • Dokumentert kompetanse og erfaring fra relasjonsdatabaser (fortrinnsvis Oracle) 
 • Gode engelskkunnskaper og god fremstillingsevne
 • Tilfredsstille medisinske krav for inspeksjonsreiser til operasjoner i utlandet (MEDSEL) samt stillingens krav til fysisk test (karakter 3)
 • Erfaring med sikkerhetsarbeid ved behandling av sensitiv informasjon 
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse, samt ha norsk statsborgerskap 

Det er ønskelig med:

 • Kunnskap om drift av Windows Server
 • Generelle kunnskaper innen statistikk og bruk av statistiske verktøy / applikasjoner
 • Kunnskap om medisinsk nomenklatur og diagnostisk kodeverk 
 • Erfaring med datasystemer som brukes i Forsvaret, spesielt FIS Basis

Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge, og vitnemål/attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i utvalgs- og ansettelsesprosessen.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

 • Arbeider godt sammen med andre
 • Er fleksibel og jobber strukturert

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Et arbeidssted plassert meget sentralt på Øvre Romerike
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv

Lønn etter Statens lønnsregulativ, som senioringeniør, ltr. 73 - 80 pt. kr. 670.000 - 802.600 brutto pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Kontaktpersoner

Bente Eiterå
HR-rådgiver
Telefonnummer: 63 92 69 02
Einar Kristian Borud
Overlege
Mobil: 484 91 721
Pål Vik-Strandli
Personellbefal FSAN
Telefonnummer: 63 92 68 70

Hvem er Forsvaret?

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser.