Ønsker du en utfordrende stilling i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag?

Leder av Mål og resultat

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Enheten er organisatorisk plassert i Økonomi- og virksomhetsstyring i Vegdirektoratet - direkte underlagt vegdirektøren. I tillegg til enheten mål og resultat består Økonomi- og virksomhetsstyring av enhetene: Strategi, Økonomi og Kvalitet og sikkerhet. 

Økonomi- og virksomhetsstyring skal være en støtte for vegdirektøren i virksomhetsstyringen av Statens vegvesen og i dialogen med Samferdselsdepartementet. 

Du vil få personalansvar for 8 medarbeidere og ha et utstrakt samarbeid med andre enheter og ledelsen i Statens vegvesen samt Samferdselsdepartementet. Du vil inngå i ledergruppen og rapportere til direktør for Økonomi- og virksomhetsstyring. 

Enheten har ansvar for

 • Mål- og resultatstyring i grensesnittene departement, etat og divisjon
 • Styringsindikatorer for etaten
 • Resultatavtaler mellom vegdirektøren og divisjonsdirektører og oppfølgingen av disse
 • Risikostyring i etaten
 • Rapportering til Samferdselsdepartementet
 • Systemeierskap for verktøy i mål- og resultatstyringen

Kvalifikasjonskrav 

Du har utdanning fra universitet eller høgskole, minimum master, innen relevante fagområder. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Du har ledererfaring med personalansvar og relevant erfaring innen de aktuelle fagområdene. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Kunnskap om og erfaring fra styring i offentlig sektor vektlegges.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi søker etter en endringsorientert leder med evne til strategisk, helhetlig og analytisk tenkning. Du tar ansvar for utvikling av fagområdet og må ha solid evne til gjennomføring. Videre har du evnen til å inspirere til utvikling og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 

Du må tilfredstille kravene til nødvendig sikkerhetsklarering. 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjement og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar. Vi ønsker at du skal finne balansen mellom operativt og strategisk arbeid, mellom fag og forvaltning og mellom arbeid og fritid - både for medarbeiderne dine og deg selv. 

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere. 

Vi kan tilby

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk 

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnag, og vil gjerne ha en søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette. 

Ønsker du mer informasjon om stillingen? 

Kontakt Direktør Bjørne Grimsrud, tlf. 905 25 157

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger