Ønsker du en utfordrende lederstilling med et viktig samfunnsoppdrag?

Avdelingsdirektør - Mål og resultat

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om seksjonen

Vi har ledig fast stilling som leder av seksjon for Mål og resultat i Statens vegvesen

Vi søker deg som ønsker å videreutvikle styringssystemet i Statens vegvesen. Som leder av seksjon for Mål og resultat får du muligheten til å utvikle hvordan mål og krav fra Stortinget og Samferdselsdepartementet skal operasjonaliseres og følges opp i etaten.

Etaten har nettopp vært gjennom en større omorganisering og søker nå en resultatorientert, engasjert og faglig sterk person som skal lede og utvikle vår seksjon for Mål og resultat.

Seksjonen er organisatorisk plassert i Økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen i Vegdirektoratet - direkte underlagt vegdirektøren. Avdelingen består i tillegg av tre andre seksjoner: Strategi, Økonomi og Kvalitet og sikkerhet.

Økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen skal være en støtte for vegdirektøren i virksomhetsstyringen av Statens vegvesen og i dialogen med Samferdselsdepartementet.

Om stillingen

Du vil få personalansvar for 8 medarbeidere og ha et utstrakt samarbeid med andre enheter og ledelsen i Statens vegvesen, samt Samferdselsdepartementet. Du vil inngå i avdelingens ledergruppe og rapportere til leder for Økonomi- og virksomhetsstyringsavdelingen.

Seksjonen har ansvar for

 • Mål- og resultatstyring i grensesnittene departement, etat og divisjon
 • Styringsindikatorer for etaten
 • Resultatavtaler mellom vegdirektøren og divisjonsdirektører og oppfølgingen av disse
 • Risikostyring i etaten
 • Rapportering til Samferdselsdepartementet
 • Systemeierskap for verktøy i mål- og resultatstyringen

Kvalifikasjonskrav

Du har utdanning fra universitet eller høgskole, minimum master, innen relevante fagområder. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Du har erfaring fra og kunnskap om styring i offentlig sektor og innen flere av seksjonens ansvarsområder. Det legges vekt på lederegenskaper og på din evne til å inkludere, ansvarliggjøre og følge opp dine medarbeidere.

Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og tilfredsstille kravene til nødvendig sikkerhetsklarering.    

Vi ønsker en endringsorientert leder som evner å sette eget ansvarsområde og leveranser inn i et strategisk og helhetlig perspektiv. Du tar ansvar for utvikling av fagområdet og må ha solid evne til gjennomføring. Vi legger vekt på analytiske evner, initiativ og på gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar. 

Alle ledere i Statens vegvesen må ta ansvar for å utvikle sine medarbeidere og seg selv, og være bevisst på at de er rollemodeller og kulturskapere.

Vi kan tilby

 • spennende arbeidsoppgaver i en etat i stadig utvikling
 • egne lederutviklingsprogram og gode muligheter for faglig påfyll
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk. 

Kontaktperson

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med direktør Bjørne Grimsrud på tlf. 905 25 157.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om det.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb innen 31.03.2020. 

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger