Ønsker du en spennende rolle i Gasscos prosjekter?

Senior prosjektleder

Stillingsbeskrivelse

Avdelingen Prosjekt i Gassco har ansvar for prosjektutvikling og prosjektgjennomføring, inkludert fagansvar for prosjektledelse, anskaffelse, prosjektstyring og estimering. Prosjekter gjennomføres på våre ulike lokasjoner og i denne forbindelse kan det være behov for reise og tilstedeværelse. Vi søker nå etter en senior prosjektleder, som vil jobbe i et selskap med samfunnskritiske oppgaver og prosjekter i samhandling med et profesjonelt aktørbilde. 

Arbeidsoppgaver

 • Ledelse av prosjekt- og byggherreorganisasjon
 • Lede og styre mot prosjektets mål innenfor besluttede rammer
 • Sikre at prosjekter jobber systematisk med prosjektutvikling i tidlig fase
 • Profesjonell kontraktsoppfølging for å sikre HMS, kvalitet, fremdrift, omfang og kostnader
 • Delta i etablering, utvikling og vedlikehold av metoder og prinsipper for prosjektledelse
 • Sikre at Gasscos krav til prosjektutvikling og gjennomføring ivaretas
 • Delta i kvalitetssikring -og forbedrings prosesser  
 • Bidra til god samhandling på tvers av avdelinger og fagmiljøer i Gassco, samt med eksterne aktører

Kvalifikasjoner

 • Bachelor, master eller tilsvarende
 • Bred erfaring som prosjektleder i utbyggingsprosjekter samt kunnskap om prosjektmodningsmodeller innen vår industri
 • Erfaring som byggherre er ønskelig
 • Kunnskap om beste praksis innen prosjektledelse inkludert arbeid med risiko, risikoreduserende tiltak og sikkerhetsarbeid.
 • God teknisk forståelse
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Er ansvarlig og løsningsorientert med fokus på å oppnå resultater i tett samarbeid med kollegaer og eksterne aktører
 • God forståelse og prioritering av aktiviteter for sikker og trygg prosjekt gjennomføring   
 • Har gode samhandlings- og kommunikasjonsevner
 • Har evne til å balansere mellom å tenke strategisk og helhetlig, og fokusere på nøyaktighet og kvalitet på et detaljnivå
 • Har evne til å se sammenhenger og trekke ut relevante forhold fra stor informasjonsmengde på en lettfattelig måte
 • Har gode analytiske ferdigheter

Vi tilbyr

 • Svært interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et unikt innblikk i norske og internasjonale energisystemer
 • En utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert miljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode velferdsordninger
 • Stimulerende og godt arbeidsmiljø

Adresse: Bygnesveien 75

 

Gassco ønsker en god kjønnsbalanse, aldersspredning og mangfold i arbeidsstyrken. Vi vil også oppfordre folk med ulik minoritetsbakgrunn til å søke på ledige stillinger hos oss. Vi trenger deg som ønsker å bli med og drifte det norske gasstransportsystemet!

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV, vitnemål og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken vil kunne bli gjennomført av vår samarbeidspartner og gjennomføres kun etter samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen kan du kontakte Milly Hauge Kallevik +47 481 39 012 i Personalhuset Search&Selection, eller vice president for Prosjekter i Gassco, Jonathan Alcock +47 918 10 7929.

Kontaktpersoner

Milly Hauge Kallevik
Avdelingsleder, Personalhuset

Hvem er Gassco - ?

Gassco AS har ansvaret for transport av all gass fra norsk sokkel til Europa. Gasstransportsystemet er integrert og består av mer enn 8880 km med rørledninger, riserplattformer, prosessanlegg og mottaksterminaler i Norge og i Europa. På Gassco sitt hovedkontor på Karmøy er vi rundt 200 ansatte. I tillegg har vi 100 ansatte fordelt på mottaksterminalene i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.