Ønsker du en spennende rolle i Gasscos prosjekter?

Seniorrådgiver prosjektstyring

Stillingsbeskrivelse

Avdelingen Prosjekt i Gassco har ansvar for prosjektutvikling og prosjektgjennomføring, inkludert fagansvar for prosjektledelse, anskaffelse, prosjektstyring og estimering. Prosjekter gjennomføres på våre ulike lokasjoner og i den forbindelse kan det være behov for reise og tilstedeværelse. Vi søker nå etter en rådgiver prosjektstyring, som vil jobbe i et selskap med samfunnskritiske oppgaver og prosjekter i samhandling med et profesjonelt aktørbilde. 

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta prosjektstyring for prosjekter i utviklings- og gjennomføringsfase. Dette inkluderer planlegging, kostnadsoppfølging, endringskontroll, prognosering og rapportering
 • Sikre at Gasscos krav til prosjektutvikling og gjennomføring ivaretas, og bidra til videreutvikling av arbeidsprosessene knyttet til prosjektstyring
 • Påse at samarbeidspartnere gjennomfører prosjekter ihht gjeldende standarder og krav innen prosjektstyring
 • Delta i kvalitetssikringsprosesser internt og med samarbeidspartnere
 • Etablere, utvikle og vedlikeholde metoder, systemer og prosedyrer innen prosjektstyring
 • Bidra til god samhandling på tvers av avdelinger og fagmiljøer i Gassco samt med eksterne aktører
 • Delta i utvikling og vedlikehold av hensiktsmessige prosjektstyringsverktøy

Kvalifikasjoner

 • Bachelor, master eller tilsvarende
 • Minst 10 års erfaring innen faget prosjektstyring
 • God kjennskap til prosjektutvikling og gjennomføring
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Er ansvarlig og løsningsorientert med fokus på å oppnå resultater i tett samarbeid med kollegaer og eksterne aktører
 • Har gode samhandlings- og kommunikasjonsevner
 • Har evne til å balansere mellom å tenke strategisk og helhetlig, og fokusere på nøyaktighet og kvalitet på et detaljnivå
 • Har evne til å se sammenhenger og trekke ut relevant informasjon fra store datamengder på en lettfattelig måte
 • Har gode analytiske ferdigheter

Vi tilbyr

 • Svært interessante og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Et unikt innblikk i norske og internasjonale energisystemer
 • En utfordrende og meningsfylt hverdag i et engasjert miljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår
 • Gode velferdsordninger
 • Stimulerende og godt arbeidsmiljø

Adresse: Bygnesvegen 75

 

Gassco ønsker en god kjønnsbalanse, aldersspredning og mangfold i arbeidsstyrken. Vi vil også oppfordre folk med ulik minoritetsbakgrunn til å søke på ledige stillinger hos oss. Vi trenger deg som ønsker å bli med og drifte det norske gasstransportsystemet!

Vi gjennomfører bakgrunnssjekk av aktuelle søkere for å verifisere opplysninger som fremgår av CV, vitnemål og annen dokumentasjon. Denne bakgrunnssjekken vil kunne bli gjennomført av vår samarbeidspartner og gjennomføres kun etter samtykke fra søkeren. Aktuelle søkere vil motta nærmere informasjon om dette.

Dersom du ønsker mer informasjon om stillingen kan du kontakte Milly Hauge Kallevik tlf: +47 481 39 012 i Personalhuset Search&Selection, eller direktør for Prosjekter i Gassco, Jonathan Alcock tlf: +47 918 107929.

Kontaktpersoner

Milly Hauge Kallevik
Avdelingsleder, Personalhuset

Hvem er Gassco - ?

Gassco AS har ansvaret for transport av all gass fra norsk sokkel til Europa. Gasstransportsystemet er integrert og består av mer enn 8880 km med rørledninger, riserplattformer, prosessanlegg og mottaksterminaler i Norge og i Europa. På Gassco sitt hovedkontor på Karmøy er vi rundt 200 ansatte. I tillegg har vi 100 ansatte fordelt på mottaksterminalene i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia.