Ønsker du en spennende og fremtidsrettet jobb med høy- oglavspenningsanlegg i Bane NOR?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Infrastrukturdivisjonen er Bane NORs største divisjon. Hoveddelen består av tre områder med ansvar for infrastruktur innen et bestemt geografisk område. I tillegg har divisjonen fire landsdekkende enheter.Infrastrukturdivisjonen har ansvar for forvaltning av infrastrukturen, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur.I Område øst har vi ledig stilling som assisterende driftsleder/driftsansvarlig. Område øst omfatter de sentrale jernbanestrekningene i Oslo, Akershus og Østfold, samt deler av Hedmark og Oppland.

Arbeidsoppgaver

 • Assistere driftsleder/driftsansvarlig med å påse at elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand og at alle aktiviteter på eller nær de elektriske anleggene utføres i tråd med sikkerhetsforskrifter elektro
 • Assistere driftsleder/driftsansvarlig som faglig ansvarlig, jf. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, § 7
 • Sørge for nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon av elektrofagpersonell
 • Gi råd og faglig støtte i elektrotekniske spørsmål i området
 • Sørge for melding/bekjentgjøring av nye anlegg og større ombygginger innen både høy- og lavspenningsanleggene
 • Bistå i prosjekter med kompetanse og kvalitetssikring innen høy- og lavspenning
 • Påse at det blir utført nødvendig tilsyn av høy- og lavspenningsanleggene
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant master- eller bachelorutdanning innen ingeniørfag, alternativt to-årig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev og minst tre års relevant praksis etter endt utdanning
 • Den som tilsettes må tilfredsstille kravene gitt i FEK § 7, 1. ledd
 • Grunnleggende økonomiforståelse samt erfaring fra prosjektarbeid og offentlig saksbehandling er en fordel
 • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag

Personlige egenskaper

 • Du er effektiv, strukturert og resultatorientert
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • Du oppnår resultater, er fleksibel og gjenkjennes som en person med integritet
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NOR sine verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nysgjerrig. 

Vi tilbyr

 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalbillett med Vy sine tog

Kontaktpersoner

Jan Prang
Assisterende driftsleder
Telefonnummer: 916 69 452
Olav Andreas Pettersen
Leder teknisk operativ støtte
Telefonnummer: 916 71 144

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger