Ønsker du en spennende og fremtidsrettet jobb med høy- og lavspenningsanlegg?

Assisterende driftsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi står overfor en spennende fremtid der jernbane er et tverrpolitisk satsningsområde. Vil du være med på reisen? Område Nord har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av Ofotbanen, Nordlandsbanen Nord og Nordlandsbanen Sør. I avdeling Teknisk operativ støtte søker vi etter en person som innehar kompetanse innen høyspenningsanlegg og lavspenningsanlegg. I dagens organisering vil den som tilsettes ivareta rollen som assisterende driftsleder og driftsansvarlig (assisterende DL/DA) i området. I det daglige vil også opplæring, prosjektering, teknisk støtte av forskjell art bli ivaretatt av den som tilsettes.

Arbeidsoppgaver

 • Assistere driftsleder/driftsansvarlig med å påse at elektriske anlegg er i forskriftsmessig stand og at alle aktiviteter på eller nær de elektriske anleggene utføres i tråd med sikkerhetsforskrifter elektro
 • Assistere driftsleder/driftsansvarlig som faglig ansvarlig, jf. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr, § 7
 • Sørge for nødvendig opplæring, øvelse og instruksjon av elektrofagpersonell
 • Gi råd og faglig støtte i elektrotekniske spørsmål i området
 • Sørge for melding/bekjentgjøring av nye anlegg og større ombygginger innen både høy- og lavspenningsanleggene
 • Bistå i prosjekter med kompetanse og kvalitetssikring innen høy- og lavspenning
 • Påse at det blir utført nødvendig tilsyn av høy- og lavspenningsanleggene
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant master- eller bachelorutdanning innen ingeniørfag, alternativt to-årig utdanning som fagskoletekniker med relevant fagbrev og minst tre års relevant praksis etter endt utdanning
 • Den som tilsettes må tilfredsstille kravene gitt i FEK § 7, 1. ledd
 • Grunnleggende økonomiforståelse samt erfaring fra prosjektarbeid og offentlig saksbehandling er en fordel
 • Være villig til å ta videreutdanning i jernbanerelaterte fag og eventuelt installatørprøve

Personlige egenskaper

 • Du er effektiv, strukturert og resultatorientert
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Du har god sikkerhets- og risikoforståelse
 • Du oppnår resultater, er fleksibel og gjenkjennes som en person med integritet
 • Du har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og sterke fagmiljøer
 • Pensjons- og forsikringsordninger
 • P.t. personalbillett med NSBs tog

Kontaktpersoner

Jon Helge Einås
Telefonnummer: +47 95750140

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon