Ønsker du en spennende lederstilling innen telekom?

Driftssjef

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

I rollen som Driftssjef vil du få personalansvar for Seksjon Drift, ansvar for oppfølging av kundehenvendelser og ansvar for at BKKs fiber og telekom nett er sikkert, skalerbart og tilgjengelig for kundene. Vi ser etter en driftssjef som vil være med å utvikle driftsorganisasjonen videre fremover. Driftssikkerhet er en viktig differensiator for at BKK fortsatt skal være en ledende telekom aktør på Vestlandet.

Driftssjefens arbeidsoppgaver vil være:

  • etterleve selskapets krav til HMS og praktisere selskapets verdier
  • ledelse og operativ drift
  • fokus på KTIer som oppetid og SLAer
  • oppfølging av underleverandører
  • ressursplanlegging og rapportering
  • risiko og sårbarhetsanalyser
  • utvikle dialog og prosesser mot øvrige enheter
  • videreutvikle seksjonen mot en spisset kundeorientert enhet.
  • budsjettansvar for driftsseksjonen

Stillingen krever teknisk utdannelse på bachelor- eller master-nivå (evt. relevant erfaring) og erfaring fra teknologiledelse. Det er ønskelig med operativ erfaring fra større telecom nettverk, og en fordel med god kunnskap om prosesser og utvikling av disse.

Vi leter etter deg som er en tydelig leder men samtidig en utpreget lagspiller. Du har sterkt interesse for operativ drift, samtidig som du er kundeorientert med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du er en initiativtaker som søker forbedringer/effektiviseringer med verdi for kunde. Det å jobbe strukturert og være helhetstenkende er noe du liker. Du motiveres av resultater og av måloppnåelse i team og alene.

Du vil jobbe i et selskap som har et sterkt fagmiljø med mange dyktige medarbeidere som brenner for faget sitt. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med gode personal- og velferdsordninger.

Kontaktpersoner

Børre Jensen
Telefonnummer: 994 78 995

Hvem er BKK Digitek AS?

I BKK blir du en del av et av Norges ledende kompetansemiljø innen energi og infrastruktur, med 1100 dyktige og inspirerende kolleger. Virksomheten omfatter alt fra produksjon av vannkraft og utvinning av andre fornybare energikilder, til utbygging og drift av et fremtidsrettet fiber, strøm- og fjernvarmenett. Bli med oss på neste steg inn i fremtiden!

BKK Digitek er leverandør av digitale kommunikasjonstjenester. Selskapet leverer attraktive tjenester gjennom vårt regionale fibernettverk som legger til rette for unik tilgjengelighet, kvalitet og stabilitet. 70 av de 100 største virksomhetene i Hordaland er kunder hos BKK i dag. Hovedtyngden av våre tjenester er datakommunikasjon og internett til bedriftskundemarkedet. Selskapet leverer også kundeservice i privat og bedriftsmarkedet.