Ønsker du en sentral rolle i Norges nye datahub for kraftmarkedet?

Beregningsansvarlig Elhub

Elhub er et nytt, sentralt IT-system som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å etablere og forvalte Elhub. Elhub planlegges idriftsatt i 2018 og driftsorganisasjonen vil bestå av ca. 30 årsverk. Elhub vil forenkle og forbedre hverdagen for kraftleverandører og nettselskaper i Norge og vi skal, sammen med våre kunder, bidra til å utvikle det norske kraftmarkedet til å bli Europas mest effektive kraftmarked.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ansvarlig for håndtering av måleverdier og beregninger i Elhub

Vi utøker nå teamet som har det operasjonelle ansvaret for beregninger i Elhub og søker en strukturert og analytisk medarbeider med god markedsforståelse. Du er godt kjent med prinsippene for avregning av kraft i Norge og det er ønskelig at du har erfaring fra ett nettselskap eller en IT-leverandør. Stillingen krever god forståelse av Elhubs samlede funksjonalitet, markedsmodellen for sluttbrukermarkedet og aktørenes grenseflate til Elhub. Opplæring vil bli gitt ved behov.

 

Arbeidsoppgaver

 • Daglig kontroll av status på måleverdiprosesser og beregninger i Elhub samt analyse og oppfølging av eventuelle avvik
 • Støtte og oppfølging av markedsaktører ved avvik eller henvendelser knyttet til  måleverdiinnsending og beregninger
 • Bidra i videreutvikling og  testing av funksjonalitet for håndtering av måleverdier og beregninger i Elhub
 • Deltagelse i bakvaktsordning

 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på minimum bachelor-nivå. Fagretning innen ingeniørfag, IT, eller matematikk. Annen fagretning kan vurderes ved relevant erfaring
 • Gode IT-kunnskaper. Erfaring fra bruk av verktøy for databaseanalyse er en fordel
 • Erfaring fra håndtering av måleverdier og beregninger (balanseavregning, nettap, avviksoppgjør osv) i det norske kraftmarkedet, gjerne fra nettselskaper, er ønskelig

 

Personlige egenskaper

 • Analytisk, gjerne med "matte-hode"
 • Løsningsorientert
 • Strukturert og effektiv
 • Interesse for energimarkedet 

 

Elhub tilbyr

 • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet og sterkt faglig miljø
 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste/ Bedriftshytter/ Bedriftsbarnehage/ Bedriftsidrettslag

 

Om Statnett SF Elhub

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. Elhub har ansvaret for å utvikle IT-systemet som skal omfatte alle måledata for strøm i Norge. Systemet skal gjøre det enklere og mer effektivt å gjennomføre strømsalg, skifte strømleverandør, oppdatere kundeinformasjon, foreta avregning, og andre prosesser som i dag tar tid i det norske kraftmarkedet. Elhub vil dermed forenkle og forbedre hverdagen for strømkunder, kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Sammen med våre kunder vil vi bidra til at Norge får ett av Europas mest effektive kraftmarked. 

For mer informasjon se www.elhub.no og www.statnett.no 

Kontaktpersoner

Eigil Gjelsvik
Telefonnummer: +47 99306028

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger