Ønsker du en sentral rolle i Norges nye datahub for kraftmarkedet?

Markedsrådgiver

Elhub er et nytt, sentralt IT-system som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å etablere og forvalte Elhub. Elhub planlegges idriftsatt i 2018 og driftsorganisasjonen vil bestå av ca. 30 årsverk. Elhub vil forenkle og forbedre hverdagen for kraftleverandører og nettselskaper i Norge og vi skal, sammen med våre kunder, bidra til å utvikle det norske kraftmarkedet til å bli Europas mest effektive kraftmarked.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Daglig vil over 350 nettselskaper, kraftleverandører og tredjeparter benytte Elhubs tjenester. Vi utøker nå teamet som har ansvar for å støtte markedsaktørene i deres daglige bruk og søker etter en løsningsorientert og kundeorientert medarbeider. Du kjenner gjerne markedsprosessene og måleverdiprosessene i det norske kraftmarkedet og det er ønskelig at du har erfaring fra et nettselskap eller en kraftleverandør. Stillingen krever god forståelse av Elhubs samlede funksjonalitet, markedsmodellen for sluttbrukermarkedet og aktørenes grenseflate til Elhub. Opplæring vil bli gitt.

 

Arbeidsoppgaver

 • Håndtering av innkommende henvendelser fra Elhubs kunder (kraftleverandører, nettselskaper og tredjeparter). Dette inkluderer feilsøking og assistanse i problemløsing ved behov samt rådgivning og opplæring
 • Daglig kontroll av status på markeds- og måleverdiprosesser i Elhub samt analyse og oppfølging av eventuelle avvik
 • Bidra i videreutvikling og testing av funksjonalitet i Elhub
 • Administrere markedsaktørenes tilganger i Elhub
 • Administrere brukeravtaler med markedsaktørene, inklusive fakturering av gebyrer
 • Følge opp aktørene i deres testing mot Elhub, administrere sertifisering av nye aktører
 • Deltagelse i bakvaktsordning

 

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på minimum bachelor-nivå. Fagretning innen ingeniørfag, IT, energi/miljø eller salg/markedsføring/økonomi. Annen fagretning kan vurderes ved relevant erfaring
 • Kunnskap og erfaring fra utføring av markedsprosesser eller måleverdihåndtering i det norske sluttbrukermarkedet for kraft, gjerne fra nettselskaper, kraftleverandører eller systemleverandører, og kjennskap til dagens tekniske standarder for meldingsutveksling i kraftbransjen er ønskelig
 • Gode IT-kunnskaper
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper

 • Du er kundeorientert og trives i en rolle der du har mye kontakt med Elhubs kunder og samarbeidspartnere
 • Du har evne til å ta eierskap til og løse problemer, fullfører det du har iverksatt og kan dykke ned i tekniske problemstillinger ved behov
 • Du har interesse for energimarkedet og ønsker å tilegne deg kompetanse og være med å videreutvikle dette
 • Du er en lagspiller som kan bidra til utvikling av det faglige og sosiale miljøet

 

Vi tilbyr

 • Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet og sterkt faglig miljø
 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste/ Bedriftshytter/ Bedriftsbarnehage/ Bedriftsidrettslag

 

Om Statnett SF Elhub

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. Elhub har ansvaret for å utvikle IT-systemet som skal omfatte alle måledata for strøm i Norge. Systemet skal gjøre det enklere og mer effektivt å gjennomføre strømsalg, skifte strømleverandør, oppdatere kundeinformasjon, foreta avregning, og andre prosesser som i dag tar tid i det norske kraftmarkedet. Elhub vil dermed forenkle og forbedre hverdagen for strømkunder, kraftleverandører og nettselskaper i Norge. Sammen med våre kunder vil vi bidra til at Norge får ett av Europas mest effektive kraftmarked. 

For mer informasjon se www.elhub.no og www.statnett.no 

Kontaktpersoner

Eigil Gjelsvik
Telefonnummer: +47 99306028

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger