Ønsker du en sentral rolle i drift og utvikling av det norske kraftsystemet?

Systemdriftsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som ansatt på Landssentralen vil du ha ansvar for at kraftsystemet er i balanse minutt for minutt. Du vil overvåke og sette i verk tiltak for at Norden, men også hver landsdel, til enhver tid skal ha sikker strømforsyning. Du vil fungere som et bindeledd mellom kraftmarkedet og det fysiske kraftsystemet, og sørge for at helheten blir ivaretatt. Dette medfører mye kontakt med andre deler av Statnett, produsenter, store forbrukere og TSOer i andre land. Som ansatt på Landssentralen får du en unik forståelse av samspillet mellom det fysiske kraftsystemet og kraftmarkedet.

Vi søker nå 4 nye ansatte i fast stilling. Stillingen omfatter deltagelse i vaktordningen, og det vil bli gitt 5 måneder opplæring med praktisk og teoretisk eksamen før du begynner i selvstendig vakt.

Arbeidsoppgaver

 • Overvåke kraftflyt og forsyningssikkerhet i hovednettet
 • Analysere behov og iverksette tiltak for å ha tilfredsstillende driftssikkerhet. Teknisk/økonomisk vurdering av tiltakene
 • Regulere balansen mellom kraftproduksjon og forbruk ved bruk av regulerkraftmarkedet
 • Markedsinformasjon
 • Driftssamarbeid med de øvrige nordiske systemansvarlige nettselskap, norske produsenter og nettselskap
 • Stillingen inngår i vaktturnus

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør eller ingeniør, fagretning Elkraft/Energi og Miljø, kybernetikk, Ind.øk, fysikk eller lignende (annen fagretning kan vurderes ved relevant erfaring)
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Strukturert og beslutningsdyktig, med evne til å se helheten
 • Samarbeidsorientert og god til å kommunisere
 • Trives med høyt tempo
 • Fokus på utvikling av det faglige og sosiale miljøet
 • Vi foretar sikkerhetsklarering av aktuelle kandidater

Vi tilbyr

Vi kan tilby spennende oppgaver og utfordringer i et godt og uformelt arbeidsmiljø. Statnett har et sterkt fagmiljø og legger til rette for faglig og personlig utvikling.

Vi søker deg som kan identifisere deg med våre verdier; fellesskap, respekt og langsiktighet.

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjør et sikkert, grønt og konkurransedyktig energisystem mulig
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

1530 ansatte søker flere gode kolleger 

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Danmark, England og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1530 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Krav til søknaden din

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Kontaktpersoner

Ole Petter Melleby
ISCO Group
Telefonnummer: +47 412 23 030
Pål Kristian Myhrer Vormedal
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 416 55 435

Hvem er Statnett?

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet

Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet. 

Våre verdier er langsiktighet, respekt og fellesskap.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger