Ønsker du en sentral rolle i drift og utvikling av det norske kraftsystemet?

Systemdriftsingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Som ansatt på Landssentralen vil du ha ansvar for at kraftsystemet er i balanse minutt for minutt. Du vil overvåke og sette i verk tiltak for at Norden, men også hver landsdel, til enhver tid skal ha sikker strømforsyning. Du vil fungere som et bindeledd mellom kraftmarkedet og det fysiske kraftsystemet, og sørge for at helheten blir ivaretatt. Dette medfører mye kontakt med andre deler av Statnett, produsenter, store forbrukere og TSOer i andre land.

Vi søker nå 1-2 nye ansatte i fast stilling. Stillingen omfatter deltagelse i vaktordningen, og det vil bli gitt 5 måneder opplæring med praktisk og teoretisk eksamen før du begynner i selvstendig vakt. Arbeidsstedet er Oslo. Stillingen har organisatorisk tilhørighet til Landssentralen i divisjon System og marked.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Overvåke kraftflyt og forsyningssikkerhet i hovednettet
 • Analysere behov og iverksette tiltak for å ha tilfredsstillende driftssikkerhet. Teknisk/økonomisk vurdering av tiltakene
 • Regulere balansen mellom kraftproduksjon og forbruk ved bruk av regulerkraftmarkedet
 • Markedsinformasjon
 • Driftssamarbeid med de øvrige nordiske systemansvarlige nettselskap, norske produsenter og nettselskap
 • Stillingen inngår i vaktturnus

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør eller ingeniør, fagretning Elkraft/Energi og Miljø, kybernetikk, Ind.øk, fysikk eller lignende (annen fagretning kan vurderes ved relevant erfaring)
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper muntlig og skriftlig

Om deg:

 • Strukturert og beslutningsdyktig, med evne til å se helheten
 • Positiv og fleksibel, serviceinnstilt og kundefokusert
 • Samarbeidsorientert og god til å kommunisere
 • Trives med høyt tempo
 • Fokus på utvikling av det  faglige og sosiale miljøet

Vi foretar sikkerhetsklarering av aktuelle kandidater. 

Landssentralen er en del av enheten Systemdrift og Markedsoperasjoner, som har ansvaret for Statnetts oppgaver som systemansvarlig i det norske kraftsystemet, herunder operativ drift av systemet og driftsplanlegging. Enheten har også en viktig rolle i utviklingen av ulike system- og balansetjenester blant annet for å kunne drifte systemet med mer fornybar energi, flere utlandsforbindelser og implementeringen av et felles europeisk regelverk. Enheten er således en viktig premissgiver i utviklingen av kraftsystemet og kraftmarkedet. Som ansatt i Systemdrift og Markedsoperasjoner får du en unik forståelse av samspillet mellom det fysiske kraftsystemet og kraftmarkedet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt, smartere og sikrere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar også sikkerhetsklarering av kandidater der det er aktuelt.

Hvorfor velge å jobbe i Statnett:         

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjennomfører store utbyggingsprosjekter for 35-45 milliarder de neste fem år – bør denne justeres?
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi er en organisasjon preget av verdiene langsiktighet, fellesskap og respekt
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Maria Brekke Langum
Seksjonsleder

Hvem er Statnett?

Statnett har ansvar for å utvikle og drifte det norske kraftsystemet slik at det til enhver tid møter kravene som samfunnet har til energisektoren. Vi har også ansvaret for forbindelsene til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1400 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn og alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger