Ønsker du en morsom stilling der du kan løse utfordrende oppgaver samtidig som du yter service til etatens brukere?

IKT-medarbeider for Tolletatens klientplattform

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten utvikles og forbedres med digitalisering som et sentralt strategisk virkemiddel. Nye digitale kanaler er under etablering mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Flere store systemutviklingsprosjekter er satt i gang og nye er under planlegging. Etaten satser blant annet på avanserte digitale løsninger innen etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll. 

Du er gjerne nyutdannet innenfor faget og ønsker å utvikle din kompetanse og erfaring. 

Du vil jobbe i infrastrukturseksjonen i IT-avdelingen. Seksjonen er ansvarlig for utvikling og drift av etatens landsomfattende IT-infrastruktur som består av rundt 1 900 arbeidsstasjoner og 1 500 Aix-/Windows-servere. 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Løse brukermeldte henvendelser innenfor fagområdet
 • Være en sentral, aktiv og konstruktiv samarbeidspartner mot etatens brukere 
 • Proaktive oppgaver som skal bidra til færre brukerhenvendelser og færre feil 

Dine personlige egenskaper: 

 • Serviceinnstilt 
 • Løsningsorientert  
 • strukturert og selvstendig  
 • Evne og lyst til å tilegne deg kunnskap om nye produkter  
 • Gode samarbeidsevner 

Kvalifikasjoner: 

 • Bachelorgrad innen IT, relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse  
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk 

Vi kan tilby: 

 • Lønn etter statens regulativ som førstekonsulent i lønnsramme 21. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 
 • Utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling 
 • Godt kollegialt og sosialt miljø 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Kontaktpersoner

Rune K. Søgnen
Underdirektør
Dag L. Hage
Seniorrådgiver

Hvem er Tolletaten ?

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.