Ønsker du en morsom stilling der du kan løse utfordrende oppgaver samtidig som du yter service til etatens brukere?

IKT-medarbeider for Tolletatens klientplattform

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 29. juli, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Tolletaten utvikles og forbedres med digitalisering som et sentralt strategisk virkemiddel. Nye digitale kanaler er under etablering mot næringslivet, private og offentlige myndigheter. Flere store systemutviklingsprosjekter er satt i gang og nye er under planlegging. Etaten satser blant annet på avanserte digitale løsninger innen etterretning og analyse av store datamengder for å drive smartere og mer effektiv kontroll. 

Du er gjerne nyutdannet innenfor faget og ønsker å utvikle din kompetanse og erfaring. 

Du vil jobbe i infrastrukturseksjonen i IT-avdelingen. Seksjonen er ansvarlig for utvikling og drift av etatens landsomfattende IT-infrastruktur som består av rundt 1 900 arbeidsstasjoner og 1 500 Aix-/Windows-servere. 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Løse brukermeldte henvendelser innenfor fagområdet
 • Være en sentral, aktiv og konstruktiv samarbeidspartner mot etatens brukere 
 • Proaktive oppgaver som skal bidra til færre brukerhenvendelser og færre feil 

Dine personlige egenskaper: 

 • Serviceinnstilt 
 • Løsningsorientert  
 • strukturert og selvstendig  
 • Evne og lyst til å tilegne deg kunnskap om nye produkter  
 • Gode samarbeidsevner 

Kvalifikasjoner: 

 • Bachelorgrad innen IT, relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse  
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk 

Vi kan tilby: 

 • Lønn etter statens regulativ som førstekonsulent i lønnsramme 21. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes 
 • Utfordrende oppgaver, et spennende fagmiljø og faglig utvikling 
 • Godt kollegialt og sosialt miljø 
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksitid og mulighet for trening i arbeidstiden 

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi tilrettelegger ved behov. Tolletaten er en IA-bedrift.  

Vi benytter SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. 

Kontaktpersoner

Rune K. Søgnen
Underdirektør
Dag L. Hage
Seniorrådgiver

Hvem er Tolletaten ?

Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Vi er organisert i et sentralt direktorat og seks operative tollregioner, og rapporterer til Finansdepartementet.