Ønsker du å være pådriver for utvikling og effektivisering innen eiendom i politiet?

Kvalitetsansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 09. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Politiets Fellestjenester (PFT) ønsker å styrke kompetansen innenfor området kvalitet, ledelsessystemer, kontinuerlig forbedring og prosessforvaltning innen eiendom. Stillingen som kvalitetsansvarlig er viktig i arbeidet med effektivisering og kontinuerlig forbedring av arbeidsmåter og -prosesser. 

Vi søker en engasjert person som vil ha en sentral rolle i dette arbeidet, og som med en helhetlig forståelse for eiendomsforvaltning i Politiet kan bidra til å operasjonalisere strategiske mål for PFT Eiendom. Du vil være organisatorisk plassert innen Eiendom, seksjon for Plan, fag og utvikling, og rapportere til seksjonsleder.

PFT er en organisasjon i utvikling, og vi tilbyr et kompetent og hyggelig miljø med fokus på den enkelte medarbeiders utvikling. Hvis du liker å arbeide i team og i tillegg ønsker å bidra til et Politi som er i utvikling, kan dette være muligheten du har ventet på.

Arbeidssted vil være på Majorstua.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Videreutvikle Eiendoms del av PFTs styringssystem 
 • Sikre kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser 
 • Vedlikeholde og oppdatere prosessdokumentasjon 
 • Forvalte styrende dokumenter 
 • Tilrettelegge for og bidra til opplæring av medarbeidere i prosesser 
 • Gjennomføre interne og eksterne revisjoner 
 • Bidra til utvikling av PPI/KPIer for prosessene, og oppfølging av disse 
 • Bidra til videreutvikling og optimalisert bruk av verktøy og støttesystemer innen eiendom (bl.a. FDVU-verktøy) 
 • Noe reisevirksomhet må påregnes. 
 • Stillingen er en nyopprettet stilling i seksjon Plan, fag og utvikling (PFU) Eiendom, og flere oppgaver kan bli tillagt stillingen.

 

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning på høgskole/universitetsnivå. Lang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning. 
 • Kjennskap til og erfaring med internasjonale standarder (ISO 9001, ISO 19001, ISO 14001 m.fl) 
 • Solid og bred kompetanse innen kvalitetsarbeid, herunder erfaring med arbeidsprosesser, kontinuerlig forbedring og revisjonsarbeid 
 • Erfaring med verktøy og støttesystemer for eiendomsforvaltning er en fordel 
 • Erfaring fra prosjektledelse er en fordel 
 • Kjennskap til LEAN er en fordel 
 • Du kommuniserer tydelig både muntlig og skriftlig på norsk 
 • Du må ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres

 

Personlige egenskaper:

Som person er du analytisk og har en helhetsorientert tilnærming til oppgavene. Du er koordinerende og prosessorientert i din arbeidsform og du trives med å drive kontinuerlig forbedring på en ryddig og strukturert måte. Du er god på selvledelse, er drivende og initiativrik, har høy grad av gjennomføringsevne og opprettholder gode relasjoner til de rundt deg.

 

Vi tilbyr:

Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en solid og spennende organisasjon i endring med gode arbeidsbetingelser. 

Medlemskap i Statens pensjonskasse, med bl.a. gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon) 

Lønn som rådgiver (kr. 474 700 - 569 000,- brutto pr år) i henhold til statens lønnsregulativ avhengig av kompetanse. For særlig kvalifiserte søkere kan innplassering som seniorrådgiver og høyere avlønning vurderes. 

 

Vi vil rekruttere den best kvalifiserte kandidaten til stillingen, og trenger derfor et bredt rekrutteringsgrunnlag. Politiet er en åpen og inkluderende etat hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ønsker å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som ber om konfidensialitet, må begrunne dette særskilt i søknaden. De vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring.

Kontaktpersoner

Anna Næss Rolstad
Seksjonsleder PFU

Hvem er Politiets Fellestjenester?

I løpet av de neste årene vil Norge få et bedre og mer moderne politi. Politireformen innebærer store og gjennomgripende endringer. Utviklingen av Politiets Fellestjenester (PFT) er et viktig virkemiddel i reformarbeidet. Flere og nye tjenester er tenkt lagt til PFT, og dette skal bidra til å frigjøre ressurser i politidistrikt og særorgan slik at de får mer kraft til de operative politioppgavene. PFT er politiets profesjonelle leverandør av etterspurte produkter og administrative tjenester. PFT er en pådriver for å utvikle et mer enhetlig politi gjennom innovasjon, standardisering og enhetlige løsninger. PFT er samarbeidspartneren som skaper stordriftsfordeler og synergier gjennom forpliktende samarbeid. 

Det er medarbeiderne i PFT som gjør det mulig å møte våre utfordringer og levere som lovet. Som medarbeider i Politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.