Ønsker du å ta lederansvar som en av to nye områdedirektør for Norges fremste geotekniske fagmiljø?

Områdedirektør for Naturfare

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å ta lederansvar som en av to nye områdedirektør for Norges fremste geotekniske fagmiljø? Vil du være med å utvikle løsninger som kommer både samfunnet og næringslivet til gode? Trives du i grenselandet mellom anvendt forskning, utvikling, rådgivning og innovasjon? Da hører vi gjerne fra deg!

Vi søker ny områdedirektør for Naturfare som er et av fire markedsområder på NGI. Stillingen rapporterer til administrerende direktør og er del av NGIs øvre ledergruppe. Området har tre fagavdelinger med totalt om lag 35 medarbeidere, og har et bredt nasjonalt og internasjonalt nedslagsfelt.

 

Hvem ser vi etter?

Du bør kunne se deg selv som en leder som vil bidra til NGIs visjon om å være et ledende kompetansesenter innen geoteknisk forskning og rådgivning. Din jobb vil være å utvikle en ambisiøs og realistisk forretningsvisjon for markedsområdet med betydelig FoU-innsats, og omskape den til en tydelige og gjennomførbar strategi. Vi forventer at du kan handle på eget initiativ og få ting til å skje, og tar ansvar for resultater og for markedsområdets utvikling.

 

Andre egenskaper vi ser etter:

 • Strategisk ledelse
 • Nettverksbygging og forretningsutvikling
 • Personalutvikling
 • Interesse for forskning, utvikling og innovasjon
 • Effektiv kommunikasjon og presentasjonsevne

 

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for daglig drift av markedsområdet
 • Lede området i henhold til NGIs gjeldende strategi og våre verdier og lederprinsipper
 • Personalansvar for avdelingsledere og koordinatorer innen området
 • Overordnet ansvar for FoU innen markedsområdet
 • Overordnet ansvar for koordinert markedsføring og markedsorientering

 

Eksempler på oppgaver:

 • Holde kontakt med, og utvikle samarbeid med strategisk viktige kunder, samarbeidspartnere, leverandører og offentlige myndigheter innenfor området
 • Ansvarlig for å skape resultater innenfor området og for NGI som helhet
 • Delta i NGIs øvre ledergruppe, bidra til utvikling av NGIs overordnede strategi og drive strategiarbeidet for eget område
 • Være et bindeledd mellom administrerende direktør og avdelingene
 • Samarbeide med leder for forskning, teknologiutvikling og innovasjon og bidra til å skape resultater innen det feltet

 

Ønsket bakgrunn

Vi ønsker en leder med bakgrunn innen våre kjernefag; med en MSc eller PhD innen bygg/geoteknikk eller andre geofag. Du bør ha 8-10 års relevant yrkeserfaring, hvorav 3-5 års ledererfaring, og ha en sterk interesse og noe erfaring med FoU-oppgaver. Stillingen forutsetter at du mestrer norsk (eller et av de andre skandinaviske språkene) og engelsk (skriftlig/muntlig).

 

Vi tilbyr

Konkurransedyktige betingelser og meget varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet medfører gode muligheter til personlig og faglig utvikling. NGI samarbeider nært med både norske og utenlandske oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Kontaktpersoner

Inger Kristine Tovslid
HR-sjef
Telefonnummer: 928 84 102
Lars Andresen
Administrerende direktør
Telefonnummer: 922 99 863

Hvem er NGI - Norges Geotekniske Institutt?

Siden 1950-tallet har vi på NGI (Norges Geotekniske Institutt) vært hekta på jord, berg og snø. Faktisk så mye at vår geotekniske ekspertise er etterspurt i store deler av verden - fra Bhutan til Bodø. 

NGI er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi er en privat næringsdrivende stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet, utenlandskontor i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap i resten av verden. Vi jobber innen områdene Offshore energi; Bygg, anlegg og samferdsel; Naturfare; og Miljøteknologi.

Les mer om NGI - Norges Geotekniske Institutt og se flere ledige stillinger