Ønsker du å nå nye høyder og takle kommende utfordringer?

Teknisk spesialist - Splunk DevOps

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NorCERT er Norges nasjonale senter som koordinerer hendelseshåndtering i forbindelse med alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot viktig infrastruktur og informasjon. NorCERT er en del av Cybersikkerhetsavdelingen i NSM som identifiserer, sammenstiller og håndterer dataangrep mot Norge. NorCERT har et topp moderne og stort operasjonssenter som til en hver tid holder seg oppdatert på trusselen fra dataangrep mot kritisk infrastruktur.

Stillingen er en del av for Deteksjonsenheten som vedlikeholder og videreutvikler det nasjonale sensorsystemet VDI (varslingssystem for digital infrastruktur), som er designet for å identifisere, sammenstille og varsle om alvorlige IKT-angrep mot kritisk infrastruktur i Norge. Systemene som jobber med dette er designet, utviklet og implementert med fokus på sikkerhet, høy ytelse, stor grad av parallellisering, automatisering og sist men ikke minst skalerbarhet.

 NorCERT består av noen av Norges beste IT spesialister og nå trenger vi din hjelp til å nå enda nye høyder og takle kommende utfordringer.

Dine arbeidsoppgaver vil være:

 • Utvikling, implementasjon og tilrettelegging av metoder og verktøy for innhenting, vasking, validering og presentasjon av data i Splunk.
 • Deployering, vedlikehold og integrering av Splunk-moduler/apper
 • Korrelering og visualisering av informasjon, utvikling av regler, dashboards og rapporter
 • Videreutvikling av systemene som tar i mot og behandler data fra sensornettverket.
 • Bidra i den tekniske utviklingen av sensornettverket.
 • DevOps-rolle, hvor du må fokusere på både utvikling og sette ting i produksjon.

Du må ha:

 • Minimum 3 års erfaring og kompetanse innenfor Splunk
 • God forståelse for IT-sikkerhet, nettverk og operativsystemer
 • Evne til å sammenstille store mengder strukturert og ustrukturert informasjon
 • B.Sc eller M.Sc grad (lang relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning).
 • Høy gjennomføringsevne og selv kunne ta initiativ til nye ting.
 • En stor appetitt på å tilegne deg ny kunnskap og kompetanse, samt kunne dele dette med andre.
 • Kun norsk statsborgerskap.
 • Kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på høyeste nivå.

Videre er det ønskelig at du har:

 • Splunk sertifiseringer
 • Erfaring med scripting (python, bash, powershell)
 • Erfaring og kompetanse innenfor logganalyse
 • Erfaring med regex
 • Erfaring med REST Api

Arbeidssted:

 • NorCERT holder til i nyoppussede og topp moderne lokaler i Tvetenveien 22 i Oslo

Vi kan tilby:

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En av Norges mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • State-of-the-art teknologi
 • Gode muligheter for kurs og kompetanseheving
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til eget treningssenter i bygget
 • Moderne kontorlokaler, sentralt i Oslo, med enkel kollektivtransport og parkeringsmuligheter nær jobben.
 • Stillingskode overingeniør (SKO 1087)/senioringeniør (SKO 1181) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.

I tillegg er det et krav at du er, eller kan bli, sikkerhetsklarert og få de nødvendige autorisasjonene på høyeste nivå. Derfor kreves det at du har norsk statsborgerskap, og dobbelt statsborgerskap aksepteres ikke. 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt i denne seleksjonen. Derfor vil intervjuene spille en særlig stor rolle. I NSM ønsker vi å ha en stab som gjenspeiler variasjonene i det norske folk, så vi blir veldig glade når kvinner også søker på denne type stilling.

Arbeidstaker i denne rollen kan ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Hvis du som søker ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge slik at du har mulighet til å trekke søknaden før søkerlisten offentliggjøres.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht. innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

Kontaktpersoner

Lasse Rosenvinge
Seksjonssjef
Telefonnummer: +47 23092426

Hvem er Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)?

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning 
- utvikle sikkerhetstiltak 
- varsle og håndtere alvorlige dataangrep 
- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk 

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.