Ønsker du å jobbe som informasjonsarkitekt i Helse Midt-Norge?

Informasjonsarkitekt

Stillingsbeskrivelse

Har du lyst til å jobbe i et innovativt og tverrfaglig e-Helse miljø? Har du lyst til å bidra til utvikling av fremtidens helseløsninger? Helsesektoren trenger kompetansen din.

Hos oss i Hemit finner du spennende utfordringer samt gode muligheter for kompetanseutvikling. I avdeling Prosjekt og digitalisering jobber vi tett sammen med ansatte i sykehusene for å få til gode løsninger som understøtter helsetjenesten på best mulig måte. Vi har fokus på tverrfaglighet og bidrar på tvers av organisasjonsutvikling, virksomhetsarkitektur og prosjektledelse.

Hemits arkitekturgruppe, i avdelingen Prosjekt og Digitalisering, består i dag av 20 medarbeidere med lang erfaring og med både teknologisk og helsefaglig bakgrunn.

Hemit skal nå styrke sin arkitekturgruppe med dyktige medarbeidere innenfor integrasjons- og informasjonsarkitektur. Informasjon er en av de viktigste verdiene i en kompetansevirksomhet som Helse Midt-Norge. Helhetlig informasjonsforvaltning og formålstjenlig informasjonsflyt er en forutsetning for effektivitet og kvalitet i virksomhetsprosesser og pasientforløp.

Vi søker deg som har erfaring med informasjonsmodeller og/eller integrasjonsdesign. Du liker å løse utfordringer rundt informasjonsflyt, datakvalitet og livssyklus på informasjon. Du forstår samspill mellom informasjons-, forretnings-, applikasjons- og teknologilag i helhetlig virksomhetsarkitektur.

Arbeidsoppgaver

Som arkitekt vil du være en aktiv bidragsyter i store regionale prosjekt/program. 

Du vil basere ditt arbeid på både egen og andres forståelse av helsetjenesten og du vil være med på å analysere behov for utvikling og digitalisering, utarbeide beslutningsunderlag og designe skisser av løsninger som skal innføres. Du vil jobbe tett med prosjektledere og andre arkitekter i Hemit og Helseplattformen.

Generelt vil du jobbe med: 

 • Integrasjonsdesign og rådgiving
 • Utarbeidelse, forvaltning og optimalisering av informasjonsmodeller og systemprosesser
 • Masterdata og modeller for forvaltning av data
 • Strukturert informasjon til bruk i beslutningsstøtte, virksomhetsstyring, forskning og utvikling 

Helse Midt-Norge benytter arkitekturverktøyet Hopex for dokumentasjon av arkitekturen.  

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med informasjonsmodellering og/eller integrasjonsdesign
 • God kunnskap om informasjonsflyt
 • Erfaring med design og anvendelse av datavarehus
 • Erfaring med datakvalitet og livssyklus på informasjon
 • God forståelse av sammenheng mellom informasjons-, forretnings-, applikasjon og teknologilag i helhetlig virksomhetsarkitektur 

Personlige egenskaper

 • Du er teamorientert og opptatt av å dele og tilegne deg kompetanse
 • Du jobber strukturert, med kvalitet- og resultatfokus
 • Du har evne til kreativ, analytisk og systematisk tenkning
 • Du har gode kommunikasjonsevner og evner å uttrykke deg forståelig og meningsfullt om teknologi til helsearbeidere
 • Du må ha godt humør og bidra til egen og andres arbeidsglede 

Vi tilbyr

 • Et av Midt-Norges største og mest spennende IT-miljø
 • En bransje som er meget meningsfull og har spennende oppgaver med tanke på å sikre en god og effektiv helsetjeneste i Midt-Norge
 • En arbeidsplass som setter tilrettelagt kompetanseutvikling høyt, med medarbeidere som er stolte av jobben sin
 • Å få være en bidragsyter til fremtidens helsevesen
 • Fleksibilitet med tanke på arbeidstid og kontorsted
 • Konkurransedyktige betingelser med gode pensjonsordninger og personalforsikringer
 • Et aktivt og sosialt bedriftsidrettslag
 • Arbeidssted: Levanger, Trondheim eller Molde

Kontaktpersoner

Stig Håvard Solum
Gruppeleder Arkitektur
Telefonnummer: 90 18 40 80

Hvem er Helse Midt-Norge IT (HEMIT)?

Helse Midt-Norge IT (HEMIT) er regional IT-enhet for Helse Midt-Norge. Hemit har ca. 360 ansatte på ulike steder i helseregionen. Vi har ansvar for sentral drift og forvaltning av felles IT-systemer for alle sykehusene i Helseregion Midt Norge. Hemit leverer fremtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester, og skal bidra til at helseforetakene kan fokusere på sin primære virksomhet - pasientbehandling. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, eller kulturell bakgrunn.