Ønsker du å jobbe med spennende IKT-oppgaver ved NTNU Universitetsbiblioteket?

Overingeniør - IKT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. oktober, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

NTNU Universitetsbiblioteket leverer tjenester til NTNUs forskere og studenter, og legger vekt på å ha en aktiv dialog med fagmiljøene med mål å bidra til å styrke NTNUs forskning og undervisning. Universitets­biblioteket har en sterk satsing på nettbaserte tjenester og tilbyr et spennende og utfordrende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter. Mer informasjon finner du på http://www.ntnu.no/ub

NTNU Universitetsbiblioteket søker IKT medarbeider i 100 % fast stilling. Du må ha interesse for utviklingsarbeid og kunne tenke nytt og spennende om bibliotekets rolle i en kunnskapsorganisasjon. Den som tilsettes vil gå inn i ett eller flere av bibliotekets team og prosjektgrupper. Stillingen er for tiden ved bibliotekseksjon for samlinger og digitale tjenester med arbeidssted Trondheim. De 150 ansatte ved NTNU Universitets¬biblioteket i Trondheim, Gjøvik og Ålesund arbeider systematisk med bibliotekutvikling for å møte nye behov i et digitalt samfunn.

Vi søker en selvstendig og serviceinnstilt medarbeider som bidrar til å videreutvikle biblioteket som en ressurs for forskning, utdanning og formidling. Stillingen er spesielt rettet mot strategisk bruk av sosiale medier, utvikling og forvaltning av nettsider og systemutvikling.

 

Vi søker deg som har:

 • Relevant kommunikasjons- og IKT-faglig erfaring
 • Kunnskap om og erfaring med nett-teknologier, interaktiv web, sosiale medier og delingstjenester
 • Kjennskap til HTML/CSS/JS
 • Erfaring med publiseringsplattformer, gjerne Liferay som NTNU bruker
 • Praktisk bruk av sosiale medier og publiseringsløsninger
 • Erfaring med publisering av innhold på nett inkludert bildebehandling, universell utforming og optimalisering for søk
 • Generering og bruk av webstatistikk

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Strategisk bruk av sosiale medier, tilpassing av innhold for målgruppe og strategisk kommunikasjonsarbeid
 • Forvaltning og utvikling av nettsidene
 • Systemspesifikasjon, systemutvikling og rådgivning
 • Informasjonsarkitektur
 • Nettbaserte tjenester til studenter og ansatte
 • Kontakt med leverandører av IKT-tjenester

 

Kvalifikasjonskrav: 

 • Relevant utdanning innen IKT på masternivå, særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Evne til å skape gode relasjoner til både interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Engasjement, fleksibilitet og evne til selvstendig å kunne utføre varierte arbeidsoppgaver innen fastsatte mål/ gjennomføringsevne
 • Analytiske og strategiske evner
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

NTNU Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling noe som stiller store krav til medarbeidernes evne og vilje til omstilling Tidligere erfaring og personlig egnethet vil derfor bli vektlagt ved tilsetting i stillingen.

 

Vi kan tilby:

 • Et inkluderende og faglig sterkt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 •  Personlige og faglige utviklingsmuligheter, mulighet til å forme innholdet i arbeidsoppgaver
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Trening i arbeidstida
 •  God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås hos seksjonssjef Sølvi Karlsen, tlf. 952 93 135, e-post solvi.karlsen@ntnu.no

 

Lønnsvilkår m.v.: 

Stillingen lønnes som overingeniør (kode 1087). Den som tilsettes vil normalt bli avlønnet fra brutto kr 499 200 til 517 300 avhengig av kvalifikasjoner og praksis.

Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn og den som blir tilsatt må akseptere eventuelle endringer i ansvars- og arbeidsområde.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Synes du dette ser interessant ut og er i tråd med dine kvalifikasjoner, send søknad elektronisk via www.jobbnorge med CV, vitnemål og attester innen 01.10.2017. Stillingen har NTNU nr. 92/17.

I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren, etter avtale, bli offentligjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktpersoner

Sølvi Karlsen
seksjonssjef
E-postadresse: solvi.karlsen@ntnu.no
Mobil: 952 93 135

Hvem er NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet?

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.