Ønsker du å jobbe med planlegging og utredning på et overordnet nivå?

Seksjon for planlegging og grunnerverv i Vegdirektoratet søker to dyktige medarbeidere

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. februar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Seksjonen består av 14 kunnskapsrike medarbeidere fordelt på tre faggrupper; planlegging, vegnormaler og grunnerverv. Vi har ansvar for at det drives relevant FOU innen fagområdet. Seksjonen har ansvaret for faglig innhold og styring av planleggerstudiet og andre opplæringstiltak for planleggere og planforvaltere. Som medarbeider i seksjonen vil du kunne bidra i arbeid med å følge opp kostnadsstyrt planlegging og effektivisering av planlegging i regionene. Vi gir uttalelser til Samferdselsdepartementet i innsigelsessaker og følger opp statlige vegplaner. Vi bidrar i utvikling av regelverk som omhandler planlegging.

Vi bidrar i utvikling av regelverk som omhandler planlegging og yter faglig støtte til arbeidet i regionene gjennom å gi råd, drive opplæring, utarbeide retningslinjer og veiledninger for:

 • veg- og gateplanlegging
 • planforvaltning
 • avkjørsel og byggegrensesaker

 Det er ikke nødvendig med erfaring og kunnskap innen alle disse områdene men en faglig interesse er en fordel.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

Vi søker deg som er interessert i

 • sammenhengen mellom arealbruk og transportsystem
 • veg-, gate- og trafikkplanlegging
 • prosessledelse, kompetanseformidling, kommunikasjon og samarbeid

 

Kvalifikasjoner

Vi krever at du har mastergrad fra universitet eller høgskole innen planleggingsfag og helst med hovedvekt på fysisk planlegging. Du må ha 2-3 års erfaring fra praktisk planlegging. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen kan kompensere for manglende formell utdanning. Vi vil legge vekt på at du har interesse for utredningsoppgaver, utvikling av gode beslutningsgrunnlag for Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet, kompetanseformidling og organisasjonsutvikling. Det er nødvendig at du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi legger også vekt på at du

 • er initiativrik og har evne til å arbeide strukturert
 • samarbeider godt med andre og kommuniserer på en klar, presis og sktrukturert måte
 • kan veksle mellom å arbeide selvstendig og i team

 

Vi kan tilby

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse

 

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

 

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med avdelingsdirektør Gyda Grendstad på tlf. 952 72 428

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Har du spørsmål ifm. utfyllingen av elektroinsk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på epost: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger