OS-virtualisering og automatisering

Ønsker du å jobbe med OS-virtualisering og automatisering?

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Vi søker en medarbeider innen fagfeltet drift/utvikling med spesialområde innen forvaltning, virtualisering (Vmware) og lagring. Du vil hjelpe oss med å finne frem til riktig infrastrukturleveranser som passer til kravene om effektivisering og automatisering. Stillingen er fast og inngår i seksjon for Datasentertjenester. Arbeidssted er Oslo, Moss eller Drammen. Med arbeidssted på de to siste kontorstedene, må man regne med å jobbe fra Oslo 1-2 dager i uken.

Avdeling Infrastruktur og drift IT er Statens vegvesens sentrale kompetansemiljø på drift av IKT-løsninger og tjenester. Avdelingen består av 98 høyt kvalifiserte medarbeidere. 

Statens vegvesen har en stor portefølje av både standard og egenutviklede systemer som driftes i et felles datasenter i Vegdirektoratets lokaler i Oslo, samtidig som vi har lokasjoner regionalt. Forenkling, automatisering og raske leveranser er satsningsområder for avdelingen.

Seksjonen har ansvar for å drifte OS, HW og lagring for hele etatens infrastruktur, her kan det nevnes at vi bruker Dell OME til administrasjon av HW og VROPS til administrasjon av Wmware plattformen vår. Vi har ca. 270 hoster som kjører ca. 3500 virtuelle servere. Vi har også et stort og teknologisk avansert Linux-, Windows-, lagrings- og virtualiseringsmiljø som du blir en del av.

Ansvar og arbeidsoppgaver
 • Drift av Vmware plattform. Her vil du inngå i en vaktordning
 • Avansert feilsøking
 • Bidra til å realisere tekniske løsninger for vår virtualiserings- og lagringsplattform i henhold til roadmap og målbilder
 • Bidra til automatisering av infrastrukturen (Vmware), være «on site» eller i skyen
 • Teknisk vedlikehold av Vmware- og lagringsplattform
 • Innkjøp og oppsett av HW til våre datasentere

Vi ønsker oss en medarbeider som

 • Samarbeider og kommuniserer godt med personer fra ulike fagmiljø
 • Har gode pedagogiske evner og kan videreformidle kunnskap
 • Evner å ta initiativ og ansvar, samt jobbe selvstendig

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Kvalifikasjonskrav

Du må ha minimum tre års utdanning fra høyskole eller universitet innenfor IT-området. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. For kandidater uten særskilt erfaring, vil opplæring bli gitt.

Det vil være en fordel med erfaring i automatisering - større og sammensatte automatiseringsløsninger av infrastruktur.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • etatsskoler og god muligheter for faglig påfyll
 • godt arbeidsmiljø i et flott og lyst kontorbygg med fin beliggenhet ved Alnaelva på Bryn i Oslo, med gode offentlige kommunikasjonsmuligheter

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.  Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad, og  vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Ta kontakt med seksjonssjef Abdelghafour Sahraoui på telefon 982 55 105.

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb - ledige stillinger i Vegdirektoratet innen 17.11.2019. Har du spørsmål ifm. utfyllinga av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger