Ønsker du å jobbe med maskinsyn for militære kjøretøy?

Forsker Maskinsyn

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. mars, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

På Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) forsker vi på maskinsyn og intelligente sensorsystemer for fremtidens militære kjøretøy, og vi søker nå forskere for å styrke  dette fagmiljøet. Du blir endel av et større miljø som arbeider med teknologi for både bemannede og autonome kjøretøy for det norske forsvaret.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være bruk av sensorer som kamera og LIDAR til utvikling og implementasjon av metoder for maskinsyn. Maskinlæring og dyp læring vil være viktige verktøy til dette. Formålet er å forstå omgivelsene rundt kjøretøy,  enten for å forbedre situasjonsforståelsen til personell, eller for bruk på autonome  kjøretøy.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning med gode resultater fra universitet/høgskole på master-/doktorgradsnivå eller tilsvarende.

Gode programmeringsferdigheter vil bli vektlagt. Det er en fordel med kjennskap til Linux og C++. Du kommer til å jobbe med biblioteker som OpenCV, rammeverk for dyp læring som TensorFlow, Caffe, Torch eller Keras, og rammeverk for GPU- programmering som Cuda, OpenGL eller Vulkan. Erfaring fra noen av disse er ikke  påkrevd, men vil telle positivt.

Vi søker en allsidig og faglig nysgjerrig medarbeider som evner å omsette teoretisk kunnskap til praktiske løsninger. Stillingen som forsker krever evne til nytenkning,  vilje til faglig utvikling, og ønske om å jobbe med anvendt forskning til støtte for våre oppdragsgivere.

Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, samtidig som du har  evne til å arbeide selvstendig og ta egne initiativ, og kan arbeide strukturert. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi krever god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn - også nyutdannede. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss, må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen. Søkeren må være norsk statsborger.

Vi kan tilby et tverrfaglig miljø med spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og gode utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse, som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde  på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i  Statens pensjonskasse.

Send søknad merket ref. nr. 2019/00284, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning og attester fra arbeidserfaring, elektronisk fra www.ffi.no innen 10. mars 2019. 

Hvem er Forsvarets forskningsinstitutt?

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Les mer om Forsvarets forskningsinstitutt og se flere ledige stillinger