Ønsker du å jobbe med koordinering av drift og vedlikehold på jernbane?

Stillingsbeskrivelse

Spordrift AS er Norges største leverandør av drift, vedlikehold og fornyelse av banerelatert infrastruktur. Arbeidet vårt bygger på 150 års erfaring, fersk ekspertise og lokal tilstedeværelse i hele Jernbane-Norge. Spordrift er stedet for deg som vil jobbe med noe håndgripelig og samfunnsnyttig, sammen med kolleger som er stolte av jobben de gjør for at folk og gods kan komme trygt frem.

Nå søker vi en Driftskoordinator som skal gi administrativ støtte og rådgivning til våre fem flinke driftsledere i region Øst, driftsområde Oslo.  

Stasjoneringssted er sentralt i Oslo. 

Arbeidsoppgaver

Du skal bistå Driftssjef og Driftsledere med:

 • Å ha god økonomisk oversikt og kontroll   
 • Månedsrapporteringer, KPI’er og annen rapportering  
 • Timeoppfølging av ansatte, godkjenne og kontrollere reisetid, personaltimer og maskintimer (ressurstimer)
 • Forståelse og tydeliggjøring av kontrakter
 • Kursoppfølging
 • Bestilling av materiell og utstyr 
 • Oppfølging av innleide maskiner
 • Diverse støtte til administrative oppgaver hos driftsledere og driftssjef 
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdannelse på minimum bachelornivå, gjerne innen økonomi og administrasjon eller lignende 
 • Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Relevant arbeidserfaring er en fordel, men vi ønsker også at nyutdannede søkere
 • Innsikt i organisasjoner i endring er en fordel
 • Erfaring fra å jobbe i en driftsorganisasjon er ønskelig
 • Gode ferdigheter i digitale verktøy (Microsoft Office og Agresso/Gat)
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk og systematisk tenkning
 • Gode samarbeids- og relasjonsbyggende evner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Jobber effektivt og selvstendig 
 • Serviceinnstilt
 • Nysgjerrig og initiativrik 
 • Omgjengelig med godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • For tiden personalbillett på togreiser som Vy opererer i dag

Kontaktpersoner

Bjørn Hillestad
Driftssjef Oslo
Telefonnummer: 91657255

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger