Ønsker du å jobbe med IT-sikkerhet og forstår du fremtidens risikobilde?

Informasjonssikkerhet

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

SSB skal gjennomføre en omfattende modernisering av SSBs teknologiplattform, hvor bl.a. PaaS og containerteknologi blir sentralt. Moderniseringen skal gjennomføres over de neste årene og stiller krav til en fremtidsrettet IT organisasjon med medarbeidere som er genuint opptatt av å utnytte det fremste av IT teknologi til det beste for SSBs kjernevirksomhet. 

IT sikkerhet er et satsingsområde. Vår sourcingstrategi definerer at fremtidig modernisert plattform vil anvende skyteknologi. Endringer i hvordan IT-tjenester leveres vil øke behovet for strukturert, proaktiv og helhetlig IT-sikkerhetsarbeid. 

Seksjon for IT drift og infrastruktur har en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen informasjonssikkerhet. Stillingen vil være sentral i å håndtere løpende sikkerhetssaker og gjennomføring av forbedringsinitiativer. I tillegg vil rollen jobbe tett med vår øvrig sikkerhetsorganisasjon og eksterne samarbeidspartnere, samt være sentral inn mot SSB sitt moderniseringsprogram og vårt innovasjonsmiljø. 

Vi søker etter en engasjert, og ansvarsbevisst kollega som forstår viktigheten av å beskytte sensitive data og som drives av mulighetene til å løfte vår organisasjon på området informasjonssikkerhet.  Vi ser etter deg som har utdanning eller relevant erfaring innen informasjonssikkerhet og digitalisering. Du må være opptatt av innovasjon og være offensiv og endringsorientert. Du må sette høye mål til seg selv og jobbe proaktivt med å øke forståelse for IT-sikkerhet i SSB.  Seksjonen er lokalisert i både Oslo og Kongsvinger og består av 25 medarbeidere fordelt på 4 faggrupper. Hver faggruppe ledes operativt av en gruppeleder. Det er seksjonssjefen som har personalansvaret.

Arbeidsoppgaver

 • Proaktivt forhindre sikkerhetshendelser gjennom overvåking og sårbarhetsscanning
 • Forbedre og drifte dagens sikkerhetsløsninger iht. sikkerhetsprinsipper og retningslinjer
 • Håndtere sikkerhetshendelser i daglig drift
 • Initiere og gjennomføre sikkerhetsanalyser og følge opp identifiserte risikoer
 • Gi faglig støtte og råd innen informasjonssikkerhet i anskaffelser og utviklingsprosjekter
 • Øke forståelse for informasjonssikkerhet gjennom opplæring og dialog
 • Bidra i moderniseringen av SSBs IT-plattform, spesielt innenfor området informasjonssikkerhet

Kvalifikasjoner

 • Relevant IT utdannelse på mastergradsnivå med fokus på IT-sikkerhet eller erfaring med IT-sikkerhetsarbeid i Linux-miljø – fortrinnsvis fra en større organisasjon hvor informasjonssikkerhet er kritisk. Relevant erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • Kunnskap om installasjon og drift av sikkerhetsprodukter
 • Kunnskap om sikkerhetsløsninger i tradisjonelle miljøer og skyløsninger
 • Forståelse for sikkerhetsarkitektur og kjennskap til applikasjonssikkerhet
 • Erfaring med gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk – du må kunne utarbeide designdokumenter og beslutningsnotater, og formidle din kunnskap om informasjonssikkerhet
 • Kodekompetanse og erfaring med penetrasjonstesting
 • Ønskelig medkjennskap til relevant lovverk og forskrifter som regulerer informasjonssikkerhet og personvern

Utdanningsretning

 • IT
 • Informatikk / IT
 • Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Personlige egenskaper
 • Du forstår at sikkerhet handler om mer enn teknologi
 • Engasjert, ansvarsbevisst og effektiv
 • Jobber strukturert og analytisk med stor gjennomføringsevne
 • Tenker helhetlig og fremtidsrettet, er innovativ og bidrar til forenkling
 • Holder hodet kaldt i stressituasjoner og er god til å organisere i forbindelse med krisehåndtering
 • Gode evner til dialog og samarbeid med både teknisk og ikke-teknisk personell
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team - tar initiativ til å holde deg oppdatert og tar ansvar for utvikling av egen og andres kompetanse
 • Du ser sammenhengen mellom informasjonssikkerhet og virksomhetens mål

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, kr 515.000 til kr 700.000 etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Mulighet for å være med på en spennende endringsreise med fokus på modernisering og digitalisering – bli en viktig del av vår satsing innen informasjonssikkerhet
 • Mulighet for å utvikle deg faglig og være sentral i sikkerhetsarbeidet i en kompleks organisasjon med høye krav til sikkerhet
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt fagmiljø og mulighet for å forbedre løsninger, policyer og arbeidsrutiner
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes. I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Kontaktpersoner

Birgitte Fonager
Underdirektør
E-postadresse: bfo@ssb.no
Vidar Ibenholt
Seniorrådgiver
E-postadresse: Vidar.Ibenholt@ssb.no

Hvem er Statistisk sentralbyrå (SSB)?

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller!

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. 

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt. 

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.