Ønsker du å jobbe med IT-sikkerhet og forstår du fremtidens risikobilde?

Rådgiver/seniorrådgiver informasjonssikkerhet i Seksjon for IT drift og infrastruktur

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

SSB har etablert en digitaliseringsstrategi med formål å effektivisere statistikkproduksjonen, nyttiggjøre nye, ukonvensjonelle datakilder og stordata og gjennom dette øke verdien av SSBs statistikker og analyser for det norske samfunn. Strategien skal gjennomføres over de neste 5-6 årene, og innebærer omfattende modernisering av SSBs teknologiplattform hvor blant annet containermiljø basert på Kubernetes blir sentralt. Dagens plattform driftes i hovedsak internt og vår sourcingstrategi definerer at fremtidig modernisert plattform vil anvende skyteknologi. Planlagte endringer i hvordan IT-tjenester leveres vil øke behovet for strukturert, proaktiv og helhetlig IT-sikkerhetsstyring og -sikkerhetsmekanismer. Det vil også stille krav til en moderne, fremtidsrettet IT organisasjon med medarbeidere som er genuint opptatt av å utnytte det fremste av IT teknologi til det beste for SSBs kjernevirksomhet. 

Seksjon for IT Drift og Infrastruktur har en ledig stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen informasjonssikkerhet. Stillingen inngår i en faggruppen Nettverk og Sikkerhet som består av 5 medarbeidere. Stillingen vil være sentral i å håndtere løpende sikkerhetssaker og gjennomføring av forbedringsinitiativer innen informasjonssikkerhet knyttet til dagens systemer og plattform. I tillegg vil rollen være sentral inn mot SSB sitt moderniseringsprogram og den fremtiden vi beveger oss mot. 

Vi søker etter en engasjert, og ansvarsbevisst rådgiver/seniorrådgiver som forstår viktigheten av å beskytte sensitive data og som drives av mulighetene til å løfte vår organisasjon på området informasjonssikkerhet. Vi ser etter deg som har erfaring og utdanning innen informasjonssikkerhet og digitalisering. Du må være opptatt av innovasjon og være offensiv og endringsorientert. Vår nye kollega skal sette høye mål til seg selv og sine kollegaer og jobbe proaktivt med å øke forståelse for IT-sikkerhet i SSB. 

Seksjon IT Drift og Infrastruktur inngår i Underavdeling Drift. Seksjonen består av 26 medarbeidere fordelt på 4 faggrupper: Plattform, Arbeidsflater, Nettverk & Sikkerhet og Kundeservice. Hver faggruppe ledes operativt av en gruppeleder. Det er seksjonssjefen som har personalansvaret for alle medarbeiderne. 

Hovedkarakterer skal oppgis ved utfylling av CV. SSB foretar kontroll av dokumenter.

Arbeidsoppgaver

 • Drifte og kontinuerlig forbedre dagens sikkerhetsløsninger - sikre stabil og sikker daglig drift iht. SSBs sikkerhetsprinsipper og retningslinjer
 • Håndtere sikkerhetshendelser i daglig drift, følge opp informasjonssikkerheten og identifiserte risikoer
 • Proaktivt forhindre sikkerhetshendelser gjennom løpende monitorering og sårbarhetsscanning, samt gjennomføring av sikkerhetsanalyser. I en modernisert fremtid krever det tett samarbeid med eksterne leverandører
 • Gi faglig støtte og råd innen informasjonssikkerhet i anskaffelser og utviklingsprosjekter
 • Planlegge og gjennomføre forbedringsaktiviteter i tett samarbeid med andre sikkerhetsroller i SSB, herunder utvikling av prosesser, retningslinjer og standarder innen sikkerhetsområdet
 • Øke forståelse for informasjonssikkerhet gjennom opplæring og dialog
 • Initiere og gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til informasjonsforvaltning og utarbeide beslutningsnotater
 • Bidra i moderniseringen av SSBs IT-plattform, spesielt innenfor området informasjonssikkerhet

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen informasjonsteknologi eller informasjonssikkerhet. Relevant erfaring eller spesialkompetanse kan kompensere for noe av utdanningskravet.
 • Relevant erfaring med operativt IT-sikkerhetsarbeid i Linux-miljø – fortrinnsvis fra en større organisasjon hvor informasjonssikkerhet er kritisk
 • Erfaring med design, installasjon og drift av sikkerhetsprodukter
 • God kunnskap om sikkerhetsløsninger for å håndtere sensitive data i et produksjonsmiljø samt informasjonssikkerhet knyttet til skyløsninger
 • God forståelse for sikkerhetsarkitektur, samt kjennskap til applikasjonssikkerhet og penetrasjonstesting
 • Erfaring med gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser innen IT og informasjonssikkerhet, også knyttet til bruk av skyløsninger
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk – du må kunne utarbeide designdokumenter og beslutningsnotater, og formidle din kunnskap om informasjonssikkerhet
 • Erfaring med moderne IT-utvikling og kodekompetanse inkl. automatisering av driftsprosesser
 • Ønskelig med kjennskap til lovverk og forskrifter som regulerer informasjonssikkerhet og personvern, bl.a. sikkerhetsloven og GDPR

Utdanningsretning

 • IT
 • Informatikk / IT
 • Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Engasjert, ansvarsbevisst og effektiv
 • Jobber strukturert og analytisk med stor gjennomføringsevne
 • Tenker helhetlig og fremtidsrettet, er innovativ og bidrar til forenkling
 • Gode evner til dialog og samarbeid med både teknisk og ikke-teknisk personell
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team - tar initiativ til å holde deg oppdatert og tar ansvar for utvikling av egen og andres kompetanse
 • Holder hodet kaldt i stressituasjoner og er god til å organisere i forbindelse med krisehåndtering

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver/seniorrådgiver (1434/1364), kr 515.000 til kr 620.000 etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Mulighet for å være med på en spennende endringsreise med fokus på modernisering og digitalisering – bli en viktig del av vår satsing innen informasjonssikkerhet
 • Mulighet for å utvikle deg faglig og være sentral i sikkerhetsarbeidet i en kompleks organisasjon med høye krav til sikkerhet
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo/Kongsvinger
 • Et godt fagmiljø og mulighet for å forbedre løsninger, policyer og arbeidsrutiner
 • En kunnskapsrik organisasjon, utfordrende arbeidsoppgaver, og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

I SSB ønsker vi mangfold blant våre medarbeidere. For å få dette til oppfordrer vi blant annet personer med innvandrerbakgrunn til å søke. Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Kontaktpersoner

Birgitte Fonager
Underdirektør
E-postadresse: bfo@ssb.no
Vidar Ibenholt
Seniorrådgiver
E-postadresse: Vidar.Ibenholt@ssb.no

Hvem er Statistisk sentralbyrå (SSB)?

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller!

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet. 

SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt. 

Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.