Ønsker du å jobbe med innovasjon og utvikling i en samfunnsnyttig og høyteknologisk bransje?

Digital produktutvikler

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 05. desember, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NGI er et teknisk-industrielt forskningsinstitutt som leverer forskning og rådgiving innen ingeniørrelaterte geofag. Bærekraftige løsninger og utnyttelse av teknologi står sentralt i vår virksomhet for å utvikle og anvende kunnskap til å bygge et samfunn på̊ sikker grunn. NGI Digital er vårt område for digital innovasjon og vi har en ledende rolle innenfor digitalisering av geobransjen. 

NGI Digital utvikler GeoHub som er vår skyplattform for digitalisering av geofaglige prosesser og data. Kjernen i GeoHub er en moderne dataplattform og en rekke digitale produkter som digitaliserer de ulike stegene i den geofaglige verdikjeden. Data er grunnlaget for alle geofaglige prosesser og vi ser et stort potensial for videre datadreven innovasjon av geofagene. Gjennom GeoHub øker vi kvaliteten og effektiviteten i arbeidsprosessene, oppnår en høyere grad av automatisering, sikrer godt strukturerte data som enkelt kan gjenfinnes og gjenbrukes og muliggjør helt nye typer digitale kundeleveranser. Les mer om GeoHub og løsningene

Vi søker en digital produktutvikler som kan tenke seg en sentral rolle i utviklingen av GeoHub og digitaliseringen av NGI og geobransjen. Du vil inngå i NGI Digitals ledergruppe og jobbe tett med leder av IT-utvikling, UX-designer og øvrige produkteiere. 

Vi er også på utkikk etter Tech lead, utviklere, og leder IT utvikling.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Lede produktutviklingsarbeidet for GeoHub internt på NGI og ut i markedet.
 • Identifisere nye muligheter og behov i de ulike fagmiljøene og hos kunder, og omsette disse til konkrete utviklingsplaner, løsninger og funksjonalitet sammen med utviklingsteamet.
 • Utøve produkteierskap innenfor sentrale områder i GeoHub-plattformen, blant annet planlegging og gjennomføring av geotekniske grunnundersøkelser og labforsøk.
 • Jobbe tett med utviklingsteamet i alle faser av produktutviklingen – gjennom analyse og hypotesetesting, prototyping og design, utvikling, testing og utrulling av nye løsninger til brukerne.
 • Bygge kompetanse og forståelse for de ulike delene i den geofaglige verdikjeden slik at løsningene samspiller og det skapes gevinster på tvers.
 • Støtte øvrige produkteiere og bistå de ulike markedsområdene i deres utviklingsløp.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse innenfor teknologi, realfag eller innovasjon.
 • Bakgrunn fra geofagene eller motivasjon for å bygge kompetanse innenfor det geofaglige domene.
 • Erfaring med digital produktutvikling og tilhørende beste praksiser.
 • Kompetanse og/eller interesse for vitenskapelig bruk og forvaltning av data.
 • Grunnleggende forståelse for IT- og skyteknologi og hvilke muligheter det skaper.

Personlige egenskaper

 • Innovativ – ha ideer til hvordan ny teknologi kan skape nye muligheter og arbeidsformer.
 • Skaperkraft – ha evnen til å realisere ideer og få gjennomført initiativer.
 • Proaktiv – ta initiativ, følge opp og stadig ha forslag til forbedringer.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter – må kunne kommunisere godt med ulike aktører – både fagpersoner, brukere og utviklere.
 • Hands on – ikke redd for å "bli skitten på fingrene", men sette seg langt inn i en problemstilling ved behov.
 • Nysgjerrig og kunnskapssøkende – trigges av å lære noe nytt og sette seg inn i nye problemstillinger som NGI jobber med.

Vi tilbyr

 • Drive frem og realisere helt nye og innovative løsninger for geofagene 
 • Muligheten til å lede produktutviklingen av en helt ny skyplattform 
 • Bidra til å utvikle løsninger som er viktige for samfunnet og miljøet 
 • Kunne bidra til innovasjon og digitalisering av en hel bransje  
 • Et innovativt og internasjonalt ledende vitenskapelig fagmiljø  
 • Konkurransedyktige betingelser og stor grad av faglig kompetanseutvikling 

Søknad sendes så snart som mulig

Vi vurderer aktuelle kandidater fortløpende og oppfordrer derfor til å sende søknad så snart som mulig. 

Kontaktpersoner

Carl-Henrik Wolf Lund
Section Head NGI Digital
Roar Haugli
HR-consultant
E-postadresse: roar.haugli@ngi.no

Hvem er NGI - Norges Geotekniske Institutt?

Siden opprettelsen av NGI (Norges Geotekniske Institutt) på starten av 1950-tallet har vi tiltrukket oss dedikerte fagfolk og eksperter på mekanisk og kjemisk oppførsel av jord, berg og snø. Vår geofagligee ekspertise er kjent og etterspurt i store deler av verden.

NGI er Norges ledende geotekniske fagmiljø og er et internasjonalt senter for forskning og rådgivning innen ingeniørrelaterte geofag. Vi er en privat næringsdrivende stiftelse med hovedkontor og laboratorier i Oslo, avdelingskontor i Trondheim, forskningsstasjon for snøskred på Strynefjellet og kontor i Stryn, utenlandskontorer i Houston, Texas, USA, og i Perth, Western Australia, i tillegg til samarbeidsavtaler med veletablerte selskap i store deler av verden.

Vi jobber innen områdene Offshore energi; Bygg, anlegg og samferdsel; Naturfare; og Miljøteknologi.

Les mer om NGI - Norges Geotekniske Institutt og se flere ledige stillinger