Signalmontør - Kongsvinger- og Gjøvikbanen

Signalmontør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av BaneNORs anlegg?

Baneområde Kongsvinger- og Gjøvikbanen tilhører Område Øst. Banestrekningen har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelser, drifte og vedlikeholde strekningene på Kongsvinger- og Gjøvikbanen.
Som signalmontør utfører du vedlikehold, feilretting og monterer ulike typer signalanlegg. Signalavdelingen har
totalt 14 ansatte som er fordelt på stasjoneringsstedene Jaren og Kongsvinger Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Stasjoneringssted: p.t. Kongsvinger

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Arbeidsoppgaver

 • Drift, vedlikehold, feilretting og montering av ulike typer signalanlegg
 • Utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider
 • Bidra i forbedringsarbeid
 • Mindre fornyelses
 • og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
 • Turnusarbeid og noe reisevirksomhet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som signalmontør.
 • Førerkort for bil klasse B.
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent. Arbeidspsykologisk test vil bli gjennomført før tilsetting.
 • God kjennskap til bruk av data som arbeidsverktøy.
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper.
 • Krav om å ta kurs for å tilegne seg kunnskaper om anleggstypene på strekningen.


  Det blir stilt helsekrav til blant annet syn, hørsel og fargesyn. Helseundersøkelsen blir gjennomført i forbindelse med eventuell ansettelse.

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet.
 • Gode kommunikasjons
 • og samarbeidsevner.
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk.
 • Har god sikkerhet
 • og risikoforståelse.
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, respektfull, engasjert og nytenkende.

Vi tilbyr

 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø med høyt faglig nivå og vil få arbeide i en virksomhet som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • I tillegg kan vi tilby:
 • spennende utfordringer og muligheter for personlig utvikling
 • et uformelt, engasjert og faglig sterkt miljø med trivelige kolleger
 • forsikrings
 • og pensjonsordninger
 • p.t. personal billett med tog
 • Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Arne Olav Solberg
Telefonnummer: 90780981

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon