Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Banemontør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Banemontører jobber i et tidvis hektisk men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling. Du vil få arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og mindre fornyelse avhengig av kompetanse og kapasitet.

Sørlandsbanen Øst har ansvar for å forvalte, gjennomføre mindre fornyelse, drifte og vedlikeholde strekningen Kongsberg - Nordagutu - Larvik, med sidebaner. Linjen Telemark har ledig stilling som banemontør.

Faggruppeleder Linjen Telemark er nærmeste leder.

Arbeidssted: P.t. Kongsberg

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av banestrekningen med beredskap og feilretting
 • Sville/skinnebytte, pukksupplering, nøytralisering av spor og sveising, snørydding m.m
 • Fører av skinnegående arbeidsmaskiner
 • Mindre fornyelses
 • og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder
 • Søker må også være villig til å delta i andre drifts
 • og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt innstilt på reisevirksomhet og turnusarbeid for natt
 • og helgearbeid. Stillingen inngår i Bane NORs beredskapsordning etter behov. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som banemontør/banereparatør.
 • Fordel med godkjenning som lokfører eller fører av skinnegående arbeidsmaskiner, eller villig til å ta slik opplæring
 • Fordel med maskinførerbevis for hjul
 • og beltegående arbeidsmaskiner, eller villig til å ta slik opplæring
 • Førerkort for bil klasse BE
 • Godkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV) og leder for el-sikkerhet (LFS), eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent
 • Relevante datakunnskaper som banedata og MS Office
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper
 • Må oppfylle kravene i helsekravforskriften (helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsetting).

  Fagarbeidere uten lokførerutdanning kan tilsettes i stillingen under forutsetning av at en forplikter seg til å ta lokomotivførerutdanning og består denne dersom Bane NORs behov tilsier dette.

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons
 • og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Har god sikkerhet
 • og risikoforståelse
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Personalbilllett med NSBs tog
 • Gode forsikrings
 • og pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldende tariff


  Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.


  Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.


  Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Roar Engmann
Telefonnummer: 93639512

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon