Ønsker du å jobbe med drift og vedlikehold av Bane NORs anlegg?

Banemontør - Linjen

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe som banemontør i et tidvis hektisk men spennende miljø med varierte arbeidsoppgaver og muligheter for god faglig utvikling? Du vil få arbeidsoppgaver innenfor drift, vedlikehold og mindre fornyelse avhengig av kompetanse og kapasitet.

Stillingen rapporterer til faggruppeleder.

Arbeidssted: P.t.Alnabru

Arbeidsoppgaver

 • Drift og vedlikehold av banestrekningen Oslo.
 • Feilretting på eksisterende anlegg.
 • Utarbeide dokumentasjon iht. utførte arbeider.
 • Stillingen innegår i BaneNOR sin beredskapsorning. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning kunne møte på stasjoneringsstedet inne 60 min.
 • Stillingen inngår i en turnusordning.
 • Forebyggede vedlikehold.
 • Mindre fornyelses- og investeringsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren
 • Til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste leder

Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev som banemontør/banereperatør.
 • Godkjent hoved sikkerhetsvakt eller være villig til å ta kurs og opplæring for å bli godkjent.Arbeidspsykologisk test vil gjennomføres før tilsetting.
 • Maskinførerbevis
 • Førerkort for bil klasse B(E)
 • Relevante datakunnskaper som MS Office og Banedata
 • Være villig til ta opplæring som fører ved behov.
 • Tilfredstillende norskunnskaper.

Personlige egenskaper

 • Interesse og egenskaper innen fagområdet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk
 • Har god sikkerhet- og risikoforståelse
 • Har forståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupper

Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med Bane NORs verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Du vil bli del av et arbeidsmiljø som består av et høyt faglig kompetansenivå og vil få arbeide i en bedrift som utfører spennende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Faglig utvikling er viktig for oss og vi har flere gode interne kompetanseoppbyggende muligheter for våre ansatte.
 • pt.fribilett på NSB sine tog.

Kontaktpersoner

Yngve Ottesen
Telefonnummer: 916 59356

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon